Berichten

 • 5e lustrum Bibliotheca Launiana

  De Lomonosovcollectie

  1. Periode vóór Deventer

  De Bibliotheca Launiana is 25 jaar geleden ontstaan uit een samenvoeging van de privécollecties van met name filosofische, historische en juridische boeken van de families Buve en Von Laun tot de bibliotheek van het Rudolf von Laun Instituut voor Toegepaste Metafysica. Het Instituut werd op 3 november 1995 in het Titus Brandsma Huis te Leeuwarden feestelijk geopend door de Duitse jurist Dr O.R. (Otto) von Laun (1915-2000), zoon van de naamgever, de rechtsfilosoof Prof. Dr R.F.A. (Rudolf) von Laun (1882-1975), hoogleraar Staats- en Volkenrecht en Rector van de Universiteit van Hamburg, en door de Nederlandse rechts- en politiek filosoof Dr J.D.J. (Jeroen) Buve (1935-2017), directeur fondateur.

  Het Instituut verkreeg op 16 februari 1996 rechtspersoonlijkheid. De bibliotheek groeide in de daarop volgende jaren mee met het Instituut. Aan het in Nederland steeds zeldzamer wordende concept van een ‘open opstelling’ is van meet af aan vastgehouden.

  Verder lezen →



 • GGU organiseert zomerrondleidingen door Deventer

  Doe deze zomer in eigen land iets leuks wat ook nog leerzaam is! Laat u ontvangen in de tuin van het oudste stenen huis van Nederland.
  Ontdek onder het genot van een kopje koffie of thee vanuit het prieeltje de geschiedenis van de stad van Geert Grote. De lengte qua tijd van een ‘tuincollege’ met wandeling onder leiding van een gids is afhankelijk van de deelnemers, maar is gemiddeld anderhalf uur. 
  Raadpleegt u voor meer informatie de folder die u HIER digitaal kunt vinden. Het bestand opent in een nieuw venster. U kunt het pdf-bestand desgewenst bewaren door de betreffende pagina op te slaan. Vragen over de mogelijkheden kunt u stellen via info@geertgrote.nl. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. 




 • Intekenmogelijkheid “Magister Gerardus Magnus”

  VERWACHT HERFST 2021:
  ‘MAGISTER GERARDUS MAGNUS’

  Geert Grote (1340-1384), mens tussen middeleeuwen en moderniteit
  door Fokkelien von Meyenfeldt
  (Deventer Historische Reeks III)

  Intekenprijs tot 1 september 2021: 15 euro. Link naar webwinkel

  Er is veel over Geert Grote gepubliceerd, maar de laatste wetenschappelijk verantwoorde biografie dateert van 1963 en is in het Engels geschreven. Omdat bepaalde ideeën over Grote een eigen leven zijn gaan leiden, leek een nieuwe biografie op zijn plaats. In dit boek portretteert de auteur niet alleen de man, maar schetst zij ook een beeld van zijn tijd en van het leven in de laatmiddeleeuwse Hanzestad Deventer.
  Zij stelt zich de vraag in hoeverre de vader van de beweging die achteraf de ‘Moderne Devotie’ is gaan heten, zelf ‘modern’ genoemd kan worden. Of was hij toch echt een middeleeuwer?

  Het boek is de vrucht van jarenlang literatuur- en archiefonderzoek. Door haar talenkennis (Middelnederlands, maar ook Middelfrans en Latijn) kon de auteur steeds de primaire bronnen raadplegen en nieuwe ontdekken.
  Hierdoor is ze in staat een nieuw licht te werpen op Geert Grote. Haar vlotte pen staat borg voor een prettig leesbaar boek.

  Mw drs F. (Fokkelien) von Meyenfeldt is neerlandica, met als specialisatie Middelnederlands, later aangevuld met taalkunde en logica.
  Als vrijwillig onderzoeker is ze verbonden aan de Geert Grote Universiteit.

  NUR: 684 Middeleeuwen (500-1500)
  ca. 260 pp., gebrocheerd, met binnenflappen, geïllustreerd, voorzien van kleurenkatern met kaartjes, bijlagen, bibliografie en register, najaar 2021, intekenprijs € 15,- (geldig tot 1-9-2021; daarna € 22,50). Link naar webwinkel




 • Van der Staaij zal ‘God in de democratie’ ontvangen

  Vanaf Goede Vrijdag 2 april is God in de Democratie voor het publiek beschikbaar. Vanaf dan is de postuum uitgegeven verzameling van vier essays van ‘de grootste Nederlandse filosoof’ Dr J.D.J. (Jeroen) Buve verkrijgbaar via de boekhandel. Op 16 april 2021 zal SGP-leider Mr C.G. (Kees) van der Staaij, fractievoorzitter en tevens het langstzittende Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, het boek officieel in ontvangst nemen.

  Het is een boek over democratie (‘democratische vrijheid is juist niet dat je kunt doen wat je wilt’), religie (‘Christendom en democratie zijn de keerzijden van eenzelfde medaille. En de democratie heeft het christendom even hard nodig als het christendom de democratie’) en over gelijkheid en ongelijkheid (‘met de AOW wordt een gigantisch deel van de begroting geïnvesteerd in iets dat de democratische gelijkheid had kunnen bevorderen, maar het nu niet doet, omdat het de verhoudingen tussen rijk en arm laat zoals ze zijn.’).

  ‘De huidige, technisch onbeperkte mogelijkheden van wereldwijde communicatie kunnen het nodig maken om ook de vrijheid van meningsuiting meer expliciet aan haar democratische verantwoordelijkheid te binden.’

  Met het bovenstaande citaat zitten we middenin de hoogst actuele discussie over de rol en verantwoordelijkheden van de ‘techreuzen’ Facebook, Twitter en Google.

  Met God in de Democratie publiceert de DUP een uiterst origineel en prikkelend werk met scherpe analyses, inspirerende alledaagse voorbeelden en aanzetten voor een andere visie op democratie en religie.

  J.D.J. Buve, God in de Democratie. Politiek-filosofisch testament. Ingeleid en van enige annotaties voorzien door J.A. Schippers, Directeur Wetenschappelijk Instituut voor de SGP (Deventer Universitaire Pers, 2021).

  ISSN: 2210-5573 (Launiana Maiora)
  ISBN: 978-90-79378-23-4
  NUR: 735 (Sociale Filosofie)

  Vanaf 2 april 2021 verkrijgbaar via uw lokale boekhandel, of desnoods via onze webwinkel.

  143 pagina’s, gebrocheerd, genaaid, € 13,40




 • In de Goede Week verschijnt ‘God in de Democratie’

  God mag dan niet of nauwelijks aan bod zijn gekomen tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021; het vraagstuk van de rol van God in een steeds minder goed doordachte democratie kan Nederland nog wel eens langer bezig gaan houden dan men ooit kon bevroeden.

  Daags voor Pasen 2021 verschijnt het postuum uitgegeven politiek-filosofische testament van Dr J.D.J. (Jeroen) Buve, ‘God in de Democratie’. Een intrigerend en urgent boek over democratie en religie, gelijkheid en ongelijkheid, Christendom en Islam.

  Buve beschouwt de roep van sommige partijen om theocratie als een begrijpelijk, maar niet houdbaar antwoord op technocratie. Die laatste moet terecht onder kritiek worden gesteld.

  In deze bundeling van vier essays, aanvankelijk geschreven als reactie op een bundel van de SGP, analyseert en fileert Buve haarscherp het debat over democratie en religie. Aan de hand van de door hem ontwikkelde filosofische theorie van de dubbele waarheid (veritas duplex) toont hij overtuigend aan dat voor een goed begrip van onze werkelijkheid zowel Plato (het redelijke wezensdenken) als Aristoteles (het rationele succesdenken) nodig zijn. De ontwikkeling van het huidige (wetenschappelijke) debat over democratie, wetenschap en de plaats van religie in de democratie is het gevolg van een eenzijdige werkelijkheidsopvatting, namelijk die van Aristoteles. Of iets functioneert, is dan het enige wat telt, niet wat iets is. Dit denken leidt tot het primaat van de technocratie en daarmee tot een samenleving van winnaars en verliezers.

  Buve voert een vurig pleidooi voor de waarde van een dubbele werkelijkheidsopvatting: het wezen van iets (of dat nu God is of democratie) én het fysieke functioneren van iets bepalen de werkelijkheid. God in de democratie is een boek vol verrassende analyses, sprekende voorbeelden en ongemakkelijke waarheden.

  God in de Democratie. Politiek-filosofisch Testament, verschijnt ter gelegenheid van het zilveren jubileum van het door Buve opgerichte Rudolf von Laun Instituut (RLI) voor toegepaste metafysica (politieke filosofie), dat in het academisch jaar 2020-2021 onder bijzondere omstandigheden plaats vindt.

  God in de Democratie is tot stand gekomen in samenwerking met het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP en zijn visionaire directeur, Drs J.A. (Jan) Schippers, die er een inspirerende Inleiding bij schreef.

  God in de democratie, omslag



 • GGU heeft alle vertrouwen in Emmer en Cliteur

  De GGU twijfelt niet aan de intellectuele integriteit van twee eminente leden van haar Academische Raad, die de laatste maanden van 2020 onder vuur zijn komen te liggen. De publieke verdachtmakingen betroffen racisme en antisemitisme bij resp. Prof. Dr P.C. (Pieter) Emmer, emeritus hoogleraar Europese Expansie en Migratie aan de Universiteit Leiden en Prof. Dr P.B. (Paul) Cliteur, hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap, eveneens verbonden aan de Universiteit Leiden.

  Verder lezen →



 • GGU-Kerstwens 2020

  Kerken sluiten massaal de deuren, en niet alleen in deze tijd die het zonder publiek toegankelijke kerstnachtmis moet doen. Dat sluiten doen ze al sinds zestig jaar geleden de secularisatie werd ingezet, en meestal definitief. Dit fenomeen, aanvankelijk door velen begroet als een bevrijding van bedillerige religieuze ballast, is een doorsluipend proces geworden dat zelden de media bezighoudt (in tegenstelling tot sommige andere, nog veel langzamer verlopende veranderingen).

  Verder lezen →



 • Merkuur-Mening: stop slachting Zwijnenbergerweg!

  Sybrand Buve heeft een opiniestuk voor het winternummer van De Nieuwe Merkuur geschreven. Hierin hekelt hij de wijze waarop wordt omgegaan met het Sallandse coulissenlandschap. Een voorpublicatie van een uitvoeriger artikel in De Nieuwe Merkuur van winter 2020/2021 valt HIER digitaal te lezen.

  © 2020 Deventer Universitaire Pers 




 • Bibliotheca Launiana

  Standcatalogus filosofie

  Inleiding

  De Bibliotheca Launiana viert in het academisch jaar 2020-2021 haar Zilveren Jubileum. 25 jaar geleden is ze ontstaan uit een samenvoeging van de privécollecties van met name filosofische en rechtstheoretische boeken van de families von Laun en Buve tot de bibliotheek van het Rudolf von Laun Instituut voor Toegepaste Metafysica. Het instituut werd op 3 november 1995 in een oude, deels ingestorte pastorie te Leeuwarden feestelijk geopend door de Duitse jurist Dr O.R. (Otto) von Laun (1915-2000), zoon van de naamgever, de rechtsfilosoof Prof. Dr R.F.A. (Rudolf) von Laun (1882-1975), hoogleraar Staats- en Volkenrecht en Rector van de Universiteit van Hamburg, en door de Nederlandse filosoof Dr J.D.J. (Jeroen) Buve (1935-2017), directeur fondateur.

  Verder lezen →



 • ‘Metafysica en Nationaalsocialisme’

  Metafysica en Nationaalsocialisme
  Door Dr J.D.J. Buve

  Voorproefje uit de Nederlandse vertaling van Macht und Sein, ter gelegenheid van 75 jaar Vrijheid vertaald uit het Duits door Luc Ambagts

  Redactionele verantwoording
  Het boek Macht und Sein. Metaphysik als Kritik oder die Grenzen der Skepsis is geschreven in 1988. Rechts- en politiek filosoof Dr J.D.J. (Jeroen) Buve (1935-2017) beschouwde het als zijn belangrijkste werk, omdat het voor de oplettende lezer de geboorteakte bevat van zijn filosofische theorie over de werkelijkheid, die pas veel later de “Dubbele Waarheid” (veritas duplex) zou gaan heten. Het boek was een reactie op het werk Macht und Entscheidung. Die Herausbildung der Weltbilder und die Wertfrage (1984) van zijn intellectuele tegenpool, de Griekse historicus en politiek theoreticus Dr P. (Panajotis) Kondylis (1943-1998), met wie Buve tijdens zijn Heidelbergse studiejaren (1972-1977) intensieve filosofische debatten had gevoerd.

  Verder lezen →



SOCIALICON
GGU op Facebook
GGU op Youtube