Archief De Nachtuil

OVER DE NACHTUIL

Hieronder treft u een omgekeerd chronologisch overzicht aan van de edities van ‘De Nachtuil’ in de afgelopen jaren: een filosofisch, culinair en muzikaal symposium als bijdrage van het Rudolf von Laun Instituut aan ‘De Nacht van de Filosofie’. Sinds 2002 is er jaarlijks een Nachtuil geweest in ‘Maand van de Filosofie’ april, behalve in de jaren 2014 (door een geheel aan bestuurlijke, juridische, huisvestingstechnische en medische complicaties) en 2016 (door de verhuizing die maand van de Bibliotheca Launiana van Deventer naar Kampen). De eerste vier edities vonden plaats in Leeuwarden (waar ze later een vervolg kregen in de ‘Nacht van de Filosofie Fryslân’) en de laatste negen edities in de Latijnse School te Deventer, met als ondertitel ‘Nacht van de Filosofie in Oost-Nederland’. Een vast element vormt de onovertroffen Nachtuiltaart (ca 1 vierkante meter) van Bakker Sybesma uit Boksum, die ook na het vertrek uit het Friese land de Nachtuil is blijven begeleiden. De Nachtuil heeft steeds zijn naam waargemaakt, door altijd uit te lopen tot ver na middernacht: het zogenaamde ‘nachtuilen’.

DE NACHTUIL 2015:
‘TOEGEPASTE METAFYSICA: RAAR MAAR WAAR?’
vrijdag 24 april 2015

In het kader van de Maand van de Filosofie 2015 organiseert de GGU op vrijdag 24 april haar jaarlijkse filosofisch, culinair en muzikaal symposium voor Oost-Nederland, ‘De Nachtuil’.

In 2015 is het precies twintig jaar geleden dat in Leeuwarden het Rudolf von Laun Instituut voor Toegepaste Metafysica werd opgericht met als doel de academische wereld weer op het spoor te zetten van Plato’s Ideeën. Nog tijdens diens leven echter, heeft Aristoteles de Ideeënleer op overtuigende wijze logisch absurd verklaard. Sindsdien wordt de geschiedenis van het denken beheerst door een onopgelost probleem: iedereen die de filosofie is toegedaan, weet dat Aristoteles geen domme jongen was en Plato geen dwaas.

De ‘metafysica’, die het Von Laun Instituut verdedigt, is gebaseerd op de Ideeënleer van Plato. De ontwikkelde filosofie van de Dubbele Waarheid deelt in haar absurditeit. Na twintig jaren begint deze filosofie weerklank te vinden, terwijl zij tegelijkertijd vragen blijft oproepen bij ieder weldenkend mens, juist vanwege deze absurditeit. Deze vragen zullen waarschijnlijk nooit geheel bevredigend beantwoord kunnen worden. Daarentegen kunnen we wél proberen de concrete gevolgen en de praktische impact van het probleem te analyseren, om van daaruit te bekijken hoe de metafysica verder toegepast kan worden.

Sprekers dit jaar:

Dr André Klukhuhn (Amsterdams chemicus, filosoof en auteur van Alle Mensen heten Janus. Het Verbond tussen Filosofie, Wetenschap, Kunst en Godsdienst
Drs Gijs van Andel (Geschiedfilosoof met nominatie Geert Grote Pen en docent filosofie, Atheneum College Hageveld, Heemstede)
Dr Herbert De Vriese (Gastprofessor, Departement Wijsbegeerte van de Universiteit Antwerpen, en co-auteur van De Koningin Onttroond. De Opkomst van de Moderne Cultuur en het Einde van de Metafysica
Dr Jeroen Buve (filosoof en directeur Von Laun Instituut, GGU)
Muziek van Eva Sabaté (gitariste, afkomstig uit Barcelona)

Plaats: Latijnse School, Grote Kerkhof 6, Deventer
Tijd: vrijdag 24 april 2015, 18-24 uur
Kaarten bij voorintekening voor 21 april (of tot zolang de voorraad strekt): €39,50;
Kaarten aan de kas: €49,50 (indien nog voorradig);
Studentenkaarten (VWO, HBO, WO): met 10 euro korting;
Voor VIP-arrangementen kunt u informeren bij: secretaris@geertgrote-univ.nl.

Alle prijzen zijn inclusief borrel, buffet en Nachtuiltaart, speciaal vervaardigd door Bakker Sybesma te Boksum.
Zie voor meer informatie: www.nachtvandefilosofie.nl

Let op: Reserveringen geschieden op volgorde van binnenkomst VIA DE WEBWINKEL. Bestel hier.
Studenten, bestel hier met 10 euro korting.

Prijzen zijn inclusief drankje, buffet, Nachtuiltaart en twee optredens van de Catalaanse gitariste Eva Sabaté.

DE NACHTUIL 2013:
FILOSOFIE EN INTEGRALE GENEESKUNST
op zaterdag 20 april 2013

met muziek van vioolduo “Shekhinah”

Veel medici hebben ten aanzien van alternatieve geneeswijzen, zoals de homeopathie, de energetica en acupunctuur een houding van ‘baat het niet dan schaadt het niet’. Wetenschappelijk stelt het volgens hen niets voor. Dat wordt er bij het begin van hun opleiding al ingehamerd. Ook als inmiddels vele honderden erkende artsen daar anders over zijn gaan denken, is dat voor het gilde van medici nog geen reden, hun mening op dit punt bij te stellen. Aanhangers van een meer ‘integrale geneeskunst’, waarin reguliere en alternatieve medici op een respectvolle manier met elkaar zouden moeten samenwerken, zoals dat in de Verenigde Staten van Amerika al aan meer dan de helft van alle medische faculteiten gebeurt (Integrative Medicine), stuiten hier op een Chinese Muur van onbegrip.

Door het verschijnen van Plato in het Vaticaan: Pleidooi voor gezond verstand in wetenschap, kerk en democratie van Jeroen Buve (de presentatie in 2012 kunt u vinden op YouTube.) heeft deze beweging de Geert Grote Universiteit ontdekt, waarvan de ‘veritas duplex’ een wetenschapsfilosofische opening lijkt te kunnen bieden, die het ijs enigszins zou kunnen breken. Het leek de directie van het Von Laun Instituut goed dit thema in “De Nachtuil 2013” centraal te stellen en daarvoor een aantal meerzijdig gespecialiseerde sprekers uit te nodigen. Als verrassende afsluiting van de avond kunnen onze gasten kennis maken met een Belgische astrologe van uitzonderlijk talent. Door deze nieuwe ontwikkeling heeft de planning meer tijd in beslag genomen dan organisatorisch wenselijk geweest zou zijn. Daarom deze late aankondiging.

Nu de Vereniging tegen de Kwakzalverij te Sleeuwijk op dit gebied een open discussie niet meer wil aangaan, en voor een haast religieus aandoende indoctrinatie gekozen heeft (alles op alternatief gebied is complete onzin), wordt het langzaam tijd voor een reactie uit de academische wereld. Misschien kan deze nacht daartoe aanleiding geven.

De Nachtuil is een jaarlijks avondvullend symposium, georganiseerd door het Rudolf von Laun Instituut voor Toegepaste Metafysica van de Geert Grote Universiteit en gelardeerd met live muziek, lopend buffet en de inmiddels beroemde 1 m2 grote Nachtuiltaart van Bakker Sybesma uit Boksum (Frl.). De Nachtuil wordt gehouden in het kader van de Maand van de Filosofie, en beleeft in 2013 haar XIIe editie op de plaats waar Erasmus nog strafregels heeft zitten schrijven.

Sprekers zijn:

Gio Meijer en Frans Kusse: Integrale Geneeskunde: de Dubbele Waarheid in Historisch Perspectief.
Meijer en Kusse zijn beiden arts en homeopaat te Amsterdam en lid van de VHAN (Vereniging voor Homeopathisch Artsen in Nederland) en van de AVIG (Artsenvereniging Voor Integrale Geneeskunde); zie ook hun CV’s op de website van het Artsencentrum Homeopathie te Amsterdam.

Lex Rutten: Wetenschappelijk Bewijs in de Geneeskunde: een Dure Illusie.
A.L.B. Rutten is sinds 1979 huisarts, homeopaat en statisticus te Breda. Hij is lid van de AVIG (Artsenvereniging voor Integrale Geneeskunde); zie ook zijn website.

Arie Bos: Plato en Aristoteles over de Neurowetenschap
Arie Bos (1947) is sinds 1976 huisarts en acupuncturist, met praktijk in Amsterdam Centrum. Hij is huisartsenopleider aan de VU Amsterdam en doceert wetenschapsfilosofie aan studenten Geneeskunde van het Utrechts Medisch Centrum. Bos is auteur van ondermeer: Hoe de Stof de Geest kreeg: De Evolutie van het Ik (2008, derde druk 2010).

Zus Luyckx: Astrologie: zin en/of onzin?
Luyckx is astrologe te Kessel-Lo (bij Leuven). Ze werkt sinds 1993 als astrologe en is verbonden aan zowel het Bosch Astrologisch Genootschap (BAG) als aan de Nederlandse Vereniging tot Wetenschappelijk Onderzoek naar de Astrologie (NVWOA). Zie ook haar website

Plaats: Latijnse School, Grote Kerkhof 6, Deventer
Tijd: zat. 20 april 2013, 19-24 uur
Toegang: € 35 (studenten €25), vooraf over te maken via de webwinkel of op rek.nr. 12.41.63.084 van de Geert Grote Universiteit te Deventer, o.v.v. Nachtuil 2013. U kunt ook via de webwinkel kaartjes bestellen.
U kunt deze avond ook combineren met de cursus over de Veritas Duplex, zie aldaar.

Nachtuil 2013: waarom alleen voorstanders?
Waarom heeft de GGU alleen voorstanders van integrale geneeskunde uitgenodigd voor De Nachtuil 2013? Deze vraag is door een aantal mensen terecht gesteld. Inderdaad is dit voor ons doen uitzonderlijk. Normaal gesproken streeft de GGU ernaar voor- en tegenstanders van een stelling de degens met elkaar te laten kruisen, zodat het oordeelsvermogen van een ieder aan scherpte kan winnen.

Dit keer echter gaat het gesprek niet zozeer tussen de reguliere en de alternatieve geneeskunst, als wel tussen de auteur van het boek Plato in hetggunachtuil2013_400x566 Vaticaan en de aanhangers van een integrale geneeskunst. Wij hebben een podium willen bieden aan deze steeds groter wordende groep om meer duidelijkheid te krijgen over wat de filosofie in haar metafysische variant, waar de GGU zich hard voor maakt, voor de promotie van een integrale geneeskunst zou kunnen betekenen.

In Nederland is de discussie tussen reguliere en alternatieve geneeskunde totaal vastgelopen. Dit zou te maken kunnen hebben met het feit dat er logische problemen kleven aan de alternatieve geneeskunst, waarvan alternatieve genezers zich mogelijk niet bewust zijn.

Aan dit bewustwordingsproces hopen wij door deze Nachtuil bij te dragen. Dat kan wellicht in een later stadium helpen om de discussie tussen alternatieve en reguliere geneeskunst weer vlot te trekken, maar die discussie is niet de inzet van De Nachtuil 2013.

DE NACHTUIL 2012:
VERTROUWEN IN DE DEMOCRATIE’

Op 21 april 2012 organiseert de Geert Grote Universiteit de XIe editie van De Nachtuil. De Nacht van de Filosofie in Oost-Nederland met een uniek karakter: een mooie mengeling van pittig debat en aangename ontspanning met Keltische muziek door Danielle Roelofsen uit Donegal, een heerlijk buffet en de traditionele Nachtuiltaart van 1 m2, speciaal vervaardigd door Bakker Sybesma uit Boksum.

Sprekers tijdens dit avondvullend filosofisch symposium zijn :
Prof. Mr Eric Jurgens, oud-senator PvdA
Prof. Dr Govert Buijs, politiek theoloog, VU amsterdam
Mw Dr Nathalie De Vos, Europees publiekrechtsdeskundige, Universiteit van Tilburg

Programma Nachtuil
zaterdag 21 april 2012
in de Latijnse School, Grote Kerkhof 6, Deventer

Thema: “Vertrouwen in de Democratie”

18.30 uur: Zaal open (Latijnse School, Grote Kerkhof 6)

19.00 uur: Ontvangst met koffie, thee en Nachtuiltaart

19.30 uur: Prof. Mr. Erik Jurgens, gevolgd door discussie

20.30 uur: Eerste muzikaal intermezzo Danielle Roelofsen

20.45 uur: Dr. Nathalie De Vos, gevolgd door discussie

21.45 uur: Buffet

22.30 uur: Tweede muzikaal intermezzo Danielle Roelofsen

22.45 uur: Prof. Dr. Govert Buijs

23.45 uur: Besluit programma met koffie of thee

Sprekers tijdens dit avondvullend filosofisch symposium zijn :
Prof. Mr Eric Jurgens, oud-senator PvdA
Prof. Dr Govert Buijs, politiek theoloog, VU amsterdam
Mw Dr Nathalie De Vos, Europees publiekrechtsdeskundige, Universiteit van Tilburg

Reserveren via info@geertgrote-univ.nl of tel. 0570-600134 en door overmaken van € 27,50 p.p. (incl. buffet) op rekening 12.41.63.084
t.n.v. Geert Grote Universiteit te Deventer o.v.v. Nachtuil 2012.
Kaarten zijn ook te bestellen en te betalen via de webwinkel op
www.geertgrote-univ.nl.
Let op: aan de zaal kost een kaartje € 35, alleen indien er nog plaats is.

DE NACHTUIL 2011

Op 16 april 2011 organiseerde de Geert Grote Universiteit de tiende editie van De Nachtuil, een avondvullend symposium in het kader van de landelijke Maand van de Filosofie met als thema: Publiek en Privé.

Met als sprekers onder meer:

Prof. Dr Frank Ankersmit
Eredoctor Universiteit Gent en em. hoogleraar Intellectuele en Theoretische Geschiedenis, Rijksuniversiteit Groningen:
“Wat betekent het Verschil tussen Publiek en Privaat Belang?”

Prof. Dr Koo van der Wal
em. hoogleraar Ethiek en Rechtsfilosofie, Erasmus Universiteit Rotterdam): “Publieke Zaak en Overdreven Privacy: een Afweging”

Prof. Dr Theo de Wit
bijzonder hoogleraar Vraagstukken Geestelijke Verzorging in Justitiële Inrichtingen, Universiteit van Tilburg): “Vriend en Vijand, Publiek en Privaat: van Geert Wilders naar Carl Schmitt”

De Nachtuil is de Nacht van de Filosofie in Oost-Nederland met een uniek karakter: een mooie mengeling van pittig debat en aangename ontspanning met muzikale intermezzi, een heerlijk buffet en de traditionele Nachtuiltaart van een vierkante meter, speciaal vervaardigd door Bakker Sybesma.

Plaats: zaterdag 16 april 2011 18:00 tot 00:00 uur
Tijd: Latijnse School, Grote Kerkhof 6, Deventer
Aanmelden kan tot 14 april of tot zolang er plaats is.
Reserveren gaat via info@geertgrote-univ.nl of tel. 0570-600134 en door overmaken van €50 euro p.p. (studenten €35) op rekening 12.41.63.084 t.n.v. Geert Grote Universiteit te Deventer o.v.v. Nachtuil 2011. Kaarten zijn ook te bestellen en te betalen via de webwinkel.
Let op: aan de kas kost een kaartje €55, alleen indien er nog plaats is.

DE NACHTUIL 2010

Op 17 april organiseerde de Geert Grote Universiteit de negende editie van De Nachtuil, een avondvullend symposium in het kader van de landelijke Maand van de Filosofie met als thema De Vrijheid. In Deventer spitszich dit toe op de vrijheid van onderwijs met het thema: ‘Een Categoriaal Gymnasium: Voor en Tegen’.

Sprekers waren:
Marianne Volp-Kortenhorst, Voorzitter Centrale Directie Etty Hillesum Lyceum te Deventer over het Klassieke Ideaal in Deventer;
Marten Elkerbout, Rector Barlaeusgymnasium te Amsterdam over de Groeimarkt van het Grieks;
Jan Dirk Snel, Historicus en Publicist te Amsterdam over het Groeiende Besef van het Belang van Latijn;
Jeroen Buve, Filosoof en Directeur Rudolf von Laun Instituut te Deventer over de Meerwaarde van Kleinschaligheid.

Raadpleeg of download hier de tekst van de voordracht van dr J. Buve

‘Een categoraal gymnasium in dienst van de democratie’ (PDF).

In het kader van de landelijke ‘Maand van de Filosofie’ (april) organiseert het Rudolf von Laun Instituut al sinds 2002 ‘De Nachtuil’, een avondvullend symposium met voordrachten en debatten voor een breed geïnteresseerd publiek, met live muziek, koud en warm buffet en de inmiddels fameuze Nachtuiltaart. Elk jaar staat een ander actueel thema centraal. De eerste vier Nachtuilen vonden in Leeuwarden plaats; sinds 2006 landt De Nachtuil in de Latijnse School te Deventer.

Eerdere thema’s waren:
2002: Grenzen van de Rationaliteit in het Management-denken.
2003: Nationaliteit, Identiteit en Loyaliteit.
2004: Verstikkende Regelgeving en Democratie.
2005: Terug naar de Wetenschap. De Strijd om een Nieuwe Universiteit.
2006: Is Arbeid een Mensenrecht?
2007: Concurrentie als Motor en Rem.
2008: Hoe Krom mag Recht zijn? Over een Politiek Verantwoorde Invulling van het Recht.
2009: Veelbelovende Ontwikkelingen in de Nederlands-Duitse Verhouding. Zijn we toe aan Echte Verzoening aan de Vooravond van de 60e Verjaardag van de Bondsrepubliek?

Op 18 april 2008 vond ‘De Nachtuil’ in de Latijnse School plaats met als thema ‘Hoe Krom mag Recht zijn? Over een Politiek Verantwoorde Invulling van het Recht’. Sprekers waren: prof. mr dr G.C.G.J. van Roermund (Europese Rechtstheorie en Grondslagen van het Recht, Universiteit van Tilburg), prof. mr A.Q.C. Tak (Staats- en Bestuursrecht, Universiteit Maastricht), mr Bart Holthuis (JPR Advocaten, Deventer) en mr Fred Teeven (lid VVD-fractie Tweede Kamer) en dr Jeroen Buve (Dir. Von Laun Instituut). Gespreksleider was de historicus en Thorbeckebiograaf dr Jan Drentje.

‘De Nachtuil’ 2008 in de Latijnse School, met onder meer Fred Teeven (rechts) als spreker.