Archief lezingen en debatten

 

2012

VERTROUWEN IN HET RECHT vrijdag 10 februari 2012


Met onder anderen: Mr H.J. Bolhaar, Voorzitter College van Procureurs-generaal
, over ‘Vertrouwen in het OM. Een visie vanuit de rechtspraktijk’

herman_bolhaarOM-Voorzitter Bolhaar te gast bij GGU-Symposium

Mr Herman Bolhaar, Voorzitter van het College van Procureurs-generaal, houdt op 10 februari een lezing voor de Geert Grote Universiteit in het kader van een symposium over het thema ‘Vertrouwen in het Recht’.

Regelmatig staat het functioneren van de rechterlijke macht ter discussie. Denk aan zaken als Lucia de Berk, Ina Post en het proces-Wilders. Maar betekent dit ook dat het vertrouwen in de rechterlijke macht en de rechtsstaat afneemt? Of is er iets anders aan de hand? In zijn bijdrage duidt OM-voorzitter Herman Bolhaar de kritiek en de groeiende (media)belangstelling voor de rechterlijke macht. Hij gaat in op wat vertrouwen voor het Openbaar Ministerie (OM) betekent, hoe het OM probeert het vertrouwen bij de burger te versterken en hoe het hierbij de rol van diezelfde burger ziet. Lokale zichtbaarheid en merkbaarheid spelen daarbij een grote rol.
Mr H.J. Bolhaar volgde in 2011 Mr Harm Brouwer op als Voorzitter College van Procureurs-generaal, waarmee hij aan het hoofd kwam te staan van het Openbaar Ministerie.

De andere sprekers zijn Prof. Mr A.Q.C. Tak, emeritus hoogleraar bestuursprocesrecht aan de Universiteit Maastricht en stichter van de Maastrichtse School, en Prof. Dr G.C.G.J. van Roermund, hoogleraar Filosofie aan de Universiteit van Tilburg. Zij zullen het probleem van het Vertrouwen belichten vanuit een rechtstheoretische resp. filosofische invalshoek. Dagvoorzitter is Prof. Mr D.H.M. Meuwissen, Voorzitter van de Raad van Advies van de GGU.

Aanvang: Vrijdag 10 februari 2012 om 14 uur
Plaats: Bibliotheca Launiana aan de Stromarkt te Deventer
Toegang voor studenten gratis (mits men zich aanmeldt via info@geertgrote-univ.nl).
Toegang zonder certificaat: €25 (incl. kopje koffie / thee en borrel na afloop)
Toegang met certificaat van deelname (t.b.v. PO-punten voor advocaten): €125

===

2009

Meer en intensieve aandacht voor contact tussen hoogleraar en student vormt een belangrijk kenmerk van de universiteit in oprichting. In 2009 is ze begonnen met het organiseren van ‘Magistercolleges’: diepgaande weekenden met docenten en studenten uit alle windstreken.

Een twaalftal studenten werd op 28 februari 2009 in Deventer uitgenodigd om nader met elkaar en met de GGU kennis te maken. De studenten of (inmiddels) afgestudeerden hadden eerder deel genomen aan de ‘Werkgroep Close Reading Montesquieu’ (2007-2008) of hadden zich tijdens de afgelopen collegereeks ‘Geschiedenis van de Politieke Filosofie’ (2007/08 en 2008/09) individueel gemeld. Deze studenten en alumni zijn afkomstig van diverse universiteiten in binnen- en buitenland en vertegenwoordigen verschillende disciplines, maar hebben allen duidelijk filosofische belangstelling.
Uit deze zeer geslaagde kennismaking kwam een aantal wensen naar voren, waaronder het organiseren van een intensief “Proefweekend Politieke Theorie”.

Deze tot eerste ‘Magistercollege’ gedoopte bijeenkomst vond plaats op 27 en 28 maart 2009 en droeg als titel: ‘Staat Redelijkheid boven Politiek en Religie?’ Er werden sessies gehouden door vier gastdocenten: prof. dr F.R. Ankersmit, prof. dr S.W. Couwenberg, prof. mr D.H.M. Meuwissen, dr M.J. Terpstra. De lezingen werden telkens gevolgd door een pittig debat met de studenten. De organisatie was in handen van de directeur van het Rudolf von Laun Instituut, dr J.D.J. Buve, die tevens de Inleiding hield, en van de universiteitssecretaris drs S.B.A. Buve. Een beperkt aantal andere belangstellenden kon als auditor de voordrachten en discussies bijwonen. De zittingen vonden plaats in de Bibliotheca Launiana. Tussendoor werd er door professoren en studenten gezamenlijk gegeten in het oudste huis van Nederland.

Uit het Proefweekend bleek dat een vervolg door de studenten zeer zou worden gewaardeerd. Daarop werd besloten voortaan ieder kwartaal een intensief weekend te organiseren.
Wie zich voor de eerste keer als student wil aanmelden, wordt uitgenodigd voor een voorgesprek.
De prijs voor toegelaten studenten bedraagt € 55, inclusief maaltijden. De lezingen zelf zijn ook toegankelijk voor auditoren (€ 10 per lezing).

===

Hier vindt u een overzicht van de samenvattingen van lezingen en debatten die door de GGU zijn georganiseerd.

De samenvattingen zijn als PDF in te zien of te downloaden.

2010

Cursus
Wat is de Betekenis van de Metafysica in de Huidige Tijd?

Maandag 22 februari 2010
Inleiding ‘Wat is de betekenis van de metafysica in de huidige tijd?’- Dr K.J. Brons
Samenvatting (PDF)

Maandag 1 maart 2010
Het Metafysisch Moment van Parmenides – Dr B. Schomakers
Samenvatting (PDF)

Maandag 15 maart 2010
Plato en Aristoteles – Prof. dr Jan van Ophuijsen
Samenvatting (PDF)

Maandag 31 mei 2010
Een Morele Werkelijkheid? Het Belang van de Metafysica voor de Ethiek van nu – drs Bastiaan Hoorneman
Samenvatting (PDF)

2010

De Nachtuil 2010

Zaterdag 17 april 2010
Een categoraal gymnasium in dienst van de democratie – Dr J. Buve
Tekst voordracht (PDF)