Archief von Laun lezing

Von Laun Lezing

Ter markering van de Dies Natalis van het Rudolf von Laun Instituut (zie Onderzoeksinstituten) wordt onder de naam ‘Von Laun Lezing’ de academische jaarrede uitgesproken. Evenals het Instituut is de Lezing vernoemd naar de Duits-Oostenrijkse staats- en volkenrechtsgeleerde prof.dr Rudolf von Laun (1882-1975) (zie Onderzoeksinstituten).

VON LAUN LEZING 2015 (28-02) VOLGEBOEKT

De inschrijvingen voor de Von Laun Lezing 2015 zijn op 23 februari beëindigd. Voor wie zich nog niet had opgegeven, is bijwonen helaas niet meer mogelijk.

Indien u prijs stelt op een plaats op de reservelijst of op de uitgave van de tekst, dan kunt u dit hieronder kenbaar maken.

Arie Bos:
‘De Dubbele Waarheid in onze Hersenen?
Waarom wij niet ons Brein zijn’

Twee decennia geleden waren ‘Metafysica’, laat staan ‘Dubbele Waarheid’ (het huidige GGU-motto veritas duplex) nog vieze woorden. Daar is nu gelukkig langzaam maar zeker verandering in gekomen. In 2015 is het 20 jaar geleden dat in Leeuwarden het Rudolf von Laun Instituut voor Toegepaste Metafysica werd geopend, de grondsteen van de Geert Grote Universiteit te Deventer, waarvan het sinds 2006 als eerste onderzoeksinstituut deel uitmaakt. Daarom staat dit jaar in het teken van feestelijkheden, te beginnen bij de viering van de XXe Dies Natalis van het Instituut met de Von Laun Lezing 2015 door de bekende Amsterdamse arts, auteur en wetenschapper Arie Bos. De titel luidt: ‘De Dubbele Waarheid in onze Hersenen? Waarom wij niet ons Brein zijn’.

Arie Bos (Amsterdam, 1947) is arts in Amsterdam. Hij studeerde Geneeskunde aan de Vrije Universiteit (VU). Buiten zijn eigen praktijk als antroposofisch huisarts in Amsterdam Centrum heeft hij jarenlang huisartsen opgeleid aan de VU. Bos doceerde wetenschapsfilosofie aan studenten Geneeskunde aan het Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU). Hij is auteur van vele artikelen in tijdschriften en van een aantal boeken, waaronder Hoe de Stof de Geest kreeg’ (2008) en ‘Mijn Brein denkt niet, ik wel’ (2014). Laatstgenoemde boek was één van de vijf genomineerde titels voor ‘Beste Spirituele Boek 2015’, een gezamenlijk initiatief van de omroepen KRO en NCRV, het dagblad Trouw, het tijdschrift Zin en Stichting CPNB: www.maandvandespiritualiteit.nl/boeken/beste-spirituele-boek-2015/

De Von Laun Lezing 2015 wordt gehouden op zaterdag 28 februari van 15 tot 17 uur (zaal open: 14.30 uur), in de Rococo- of Engelenzaal van Atelier Karoly Szekeres, Kleine Overstraat 44, 7411 JM Deventer (Centrum). Zie voor meer informatie: www.szekeres.nl.

Reserveren is helaas niet meer mogelijk. Mocht u nog op de reservelijst willen, dan kunt u dit aangeven door een elektronisch berichtje met uw naam en (mobiel) telefoonnummer te sturen naar info@geertgrote-univ.nl. Indien er alsnog een plaats vrijkomt, dan ontvangt u van ons bericht.

Mocht u prijs stellen op de uitgave van de tekst van de lezing (verwacht in de reeks ‘Launiana Minora’), dan verzoeken wij u uw naam en adresgegevens te sturen naar: info@universitairepers.nl. U krijgt dan het boekje bij verschijnen voor 8 euro thuis gestuurd.

zaterdag 26 februari 2011
Von Laun Lezing 2011: Rainer Biskup
‘Rudolf von Laun en de Autonomie van het Recht’

De Dieslezing ter gelegenheid van de XVIe Dies Natalis van het Rudolf von Laun Instituut vindt dit jaar plaats op 26 februari en draagt als titel: ‘Rudolf von Laun en de Autonomie van het Recht’. Gastspreker is Dr Rainer Biskup uit Hamburg.

Onlangs verscheen een doorwrochte studie over leven en werk van de Hamburgse hoogleraar Staats- en Volkenrecht Rudolf von Laun (1882-1975), de naamgever van het Rudolf von Laun Instituut, dat nu aan de wieg staat van de Geert Grote Universiteit. De auteur, Rainer Biskup, promoveerde op dit werk in 2010 na een carrière als specialist in het bestuursrecht bij het Verwaltungsgericht van de Freie und Hansestadt Hamburg, dat hij tot zijn emeritaat presideerde. Ook Von Laun was afgestudeerd en gepromoveerd op Bestuursrecht voor hij als Volkenrechtsgeleerde zijn grote faam verwierf. Von Laun had dan ook geen betere biograaf kunnen treffen. Biskup is in staat tot een afgewogen oordeel bij de zorgvuldig gedocumenteerde vele controversiële stellingnamen van Von Laun voor, tijdens, en met name ook na de Tweede Wereldoorlog, die hem overigens als overtuigd sociaal-democraat en idealistisch rechtsfilosoof de donkerste dagen van zijn leven bezorgde.

HIER vindt u de bespreking waarin dieper wordt ingegaan op de inhoud van het boek: Rainer Biskup, Staatsrechtslehrer zwischen Republik und Diktatur: Rudolf Laun, 1882-1975. (ConferencePoint Verlag, Hamburg 2010).

Plaats: Bibliotheca Launiana, Stromarkt 18-D, Deventer.
Tijd: zaterdag 26 februari 2011 om 20 uur (zaal open: 19.30 uur).
Entree: gratis voor wie vooraf een plaats reserveert bij het via info@geertgrote-univ.nl of tel. 0570-600134.

N.B. De voertaal is Duits.

In 2002 hield prof. dr Frank Ankersmit de eerste Von Laun Lezing in de Leeuwarder Bonifatiuskerk: Tegen de Waarheid in de Politiek. Sindsdien is ze jaarlijks door een eminente spreker gehouden, met uitzondering van 2006, toen het Instituut naar Deventer verhuisde. Aanvankelijk vond de lezing plaats rond 3 november, de dag waarop dr Otto von Laun, zoon van de naamgever, het Instituut in 1995 opende. In Deventer werd als stichtingsdatum 16 februari aangehouden, de dag waarop in 1996 de notariële acte van het Von Laun Instituut werd verleden, temeer omdat deze datum samen valt met de Dies Natalis van het Athenaeum Illustre in 1630.

De spreker is vrij in de keuze van zijn onderwerp, dat meestal op het snijvlak van filosofie, geloof en politiek ligt.

2002: F.R. Ankersmit, Tegen de Waarheid in de Politiek.
2003: B.A.G.M. Tromp (✝), Neergang van de Democratie?
2004: S. van Haersma Buma, Over het Toetsen van Wetten aan de Grondwet. Een Blik op de Kern van de Democratie.
2005: S.W. Couwenberg, Politieke Filosofie en Westerse Democratie.
2007: D.H.M. Meuwissen, Hegel en de Vrijheid in Europa.
2009: J.M.M. de Valk / H.T.M. Pieper (in voorbereiding).

De lezingen worden als cahiers uitgegeven door de Deventer Universitaire Pers in de reeks Launiana Minora (ISSN 1875-449X). Een volledig overzicht van nog verkrijgbare titels vindt u op en kunt u bestellen via www.deventeruniversitairepers.nl.

Op dinsdag 16 februari verzorgt prof. dr Grahame Lock ter gelegenheid van de 15e Dies Natalis van de GGU de Von Launlezing 2010. Professor Locke is hoogleraar Politieke Theorie aan de Universiteit van Oxford. Zijn lezing heeft als onderwerp de toekomst van het universitair onderwijs. Een interview met prof. Lock in NRC-Handelsblad, naar aanleiding van het rapport van de Commissie Dijsselbloem, kunt u hier downloaden.