210 jaar: van danken naar denken

Kant en Schelling hebben het net niet gehaald, maar Plato wel en Buve wellicht op 5 oktober: 80 jaar op aarde.
Dit feit, alsmede enkele andere jubilea, zoals 70 jaar Marten Nap, 40 jaar Sybrand Buve en 20 jaar Rudolf von Laun Instituut voor Toegepaste Metafysica, willen we markeren met een oefening ‘Van danken naar denken: de weg naar een universiteit voor reflexieve serendipiteit’.

Daartoe nodigen de besturen van de Geert Grote Universiteit (GGU) en de Deventer Universitaire Pers (DUP) u uit op zaterdag 10-10-2015 in de rococo ‘Engelenzaal’ van Beeldhouwatelier Károly Szekeres (adresgegevens: zie onder).

MIDDAGPROGRAM

14.45 uur: Inloop

15.00 uur: Welkom door Olivier Rensing, ceremoniemeester

15.05 uur: Een denkexercitie van een dankbare Jeroen Buve

16.00 uur: Installatie van Godfried Kruijtzer als Honorair Fellow Rudolf von Laun Instituut

16.10 uur: Aansnijden Feesttaart van Bakker Sybesma uit Boksum door Marten Nap

16.30 uur: Muziek

16.45 uur: Presentatie van Guido Vanheeswijcks Von Laun Lezing 2014 door Sybrand Buve

17.00 uur: Overhandiging eerste exemplaar van Launiana Maiora III: Over de Metafysische Behoefte in de Mens door Guido Vanheeswijck aan Mevrouw Monique van Haaf, Lid van Gedeputeerde Staten van Overijssel (VVD)

17.30 uur: Afsluiting middagprogramma. Mogelijkheid het boek te kopen voor de introductieprijs van € 10.

AVONDPROGRAM

18.00 uur: Ontvangst met borrel op de Buveburcht (adresgegevens: zie onder)

19.30 uur: ‘Buvet’ aldaar

ADRES MIDDAGPROGRAM:
Atelier Károly Szekeres
Kleine Overstraat 44
NL-7411 JM Deventer

ADRES AVONDPROGRAM:
Ingang Buveburcht is niet bereikbaar via officieel postadres (Sandrasteeg), maar alleen via de tuin van de Buveburcht; ingang naast Proosdijpassage aan Stromarkt/Lamme van Dieseplein: tussen oude beuk en bankautomaat rechts af cul-de-sac ingaan en aan het eind links door groen tuinhekje.

R.S.V.P.
U gelieve uiterlijk op 8 oktober 2015 uw deelname aan middag- en/of avond-program door te geven door een briefje te sturen naar Monique den Broeder, chef de bureau Universiteitssecretariaat, Sandrasteeg 8, NL-7411 KS Deventer dan wel via
info@geertgrote-univ.nl, of via tel. 0570 600 134.
Let wel: opgave is noodzakelijk!
Voor vragen over het programma (bijv. aanvragen spreektijd) kunt u zich wenden tot de ceremoniemeester Olivier Rensing: tel. 06 – 1459 1975 of olivierrensing@hotmail.com

Tenue de ville

GGU-Tip: maak een portret van Jeroen Buve mede mogelijk door contant of (liefst) per bank een bijdrage over te maken aan de GGU (IBAN: NL85 RABO 0124 1630 84 EUR t.n.v. St. Geert Grote Universiteit te Deventer) o.v.v. “Portret van een portret”. Uw gift is fiscaal aftrekbaar.

U kunt de uitnodiging hier ophalen als PDF.