Eindelijk erkenning voor ‘Civis Mundi’ Couwenberg

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft op 15 januari 2015 Prof. Dr S.W. Couwenberg onderscheiden met een ‘Desiderius’ tijdens de presentatie van het nieuwe Civis Mundi Jaarboek, uitgegeven door de Deventer Universitaire Pers (DUP), die de middag organiseerde in samenwerking met de EUR, de Stichting Civis Mundi en de Geert Grote Universiteit (GGU).

Couwenberg kreeg het bronzen beeldje van Desiderius Erasmus van Rotterdam als onderscheiding uitgereikt door Prof. Dr H.A.P. Pols, Rector Magnificus van de EUR, voor zijn uitzonderlijke bijdrage aan het publieke debat en de opinievorming in Nederland in de afgelopen halve eeuw. Als weinig anderen is hij een bruggenbouwer gebleken tussen de ivoren toren van de universiteit en de maatschappij, aldus Pols in de ‘Faculty Club’ op de 17e verdieping van de Tinbergentoren met uitzicht over een mistige Maasstad.

IMG_3320_1

Prof. Dr S.W. Couwenberg ontvangt uit handen van Prof. Dr H.A.P. Pols, Rector Magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam, een ‘Desiderius’.

De Rector Magnificus ontving na zijn toespraak het eerste exemplaar van ‘Civis Mundi Jaarboek MMXIV: Heeft geschiedenis zin? Of is dat een onzinnige vraag?’ uit handen van uitgever Sybrand Buve van de DUP, tevens universiteitssecretaris van de GGU.

IMG_3323_1

Uitgever Sybrand Buve van de Deventer Universitaire Pers (links, op de rug gezien) overhandigt het eerste exemplaar van het Civis Mundi Jaarboek aan Rector Magnificus Pols van de Erasmus Universiteit Rotterdam en aan auteur Prof. Couwenberg.

Onder de ca. 50 aanwezigen waren ook andere Nederlandse opinieleiders en intellectuelen aanwezig, zoals de Amsterdamse historicus en publicist Dirk-Jan van Baar, de Leidse rechtsfilosoof Afshin Ellian en de Rotterdamse cultuurfilosoof Jos de Mul. Ook de eerste bezetter van de bijzondere Civis Mundi Leerstoel voor Filosofie van Cultuur, Politiek en Religie, mevrouw Marli Huijer, gaf acte de présence, evenals Jeroen Buve, directeur van het Rudolf von Laun Instituut voor Toegepaste Metafysica en geestelijk vader van de Deventer Universiteit.

IMG_3336_1

Van links naar rechts: Dirk-Jan van Baar, Paul Cliteur, Hugo Verbrugh, Gelijn Molier, Wim Couwenberg met Desiderius, Sybrand Buve, Jeroen Buve en Koo van der Wal en op de voorgrond cartoonist Djanko bij de presentatie van Civis Mundi Jaarboek MMXIV.

Lofredes werden gehouden door de hoogleraren Paul Cliteur (Universiteit Leiden) en Koo van der Wal (EUR). Wiskundige en radicale vrijdenker Wim Rietdijk (87), vroeger ook wel ‘de Robespierre van Rotterdam’ genoemd, getuigde van de intellectuele eerlijkheid en integriteit van de gehuldigde als mens en als levenslange vriend.

Cartoonist en componist Djanko (nom de plume van de zoon van Couwenberg) had voor deze gelegenheid een tekening gemaakt( zie ook: www.djanko.nl) en een erg geestig liedje voor zijn vader gecomponeerd, dat hij ten gehore bracht.

CM-Jaarboek2015-kleur_1

Prof. Dr S.W. (Wim) Couwenberg (89) was bijna 20 jaar hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de EUR. Hij is nog steeds maatschappelijk en wetenschappelijk actief, primair als Hoofdredacteur-Directeur van Civis Mundi maar bijvoorbeeld ook als lid van de Raad van Advies van de Geert Grote Universiteit. De nestor van de Nederlandse publieke intellectuelen toonde zich verrast en zichtbaar geroerd door de onderscheiding.

IMG_3325_1

‘Professor Couwenberg heeft lang op zo’n erkenning moeten wachten, maar, zoals de Friezen zeggen: “Better let as net!”. Couwenberg had de moed standpunten in te nemen die als tegendraads golden op politiek en maatschappelijk gebied, zoals integratie. Deze houding heeft hem veel weerstand opgeleverd, maar de geschiedenis heeft hem gelijk gegeven,’ aldus Sybrand Buve. ‘Deze man verdient een standbeeld.’

50 jaar geleden verscheen het eerste Jaarboek van het door Couwenberg opgerichte Civis Mundi (Latijn voor ‘De Wereldburger’), tijdschrift voor politieke filosofie en cultuur. Het nieuwste Jaarboek, ‘Heeft geschiedenis zin? Of is dit een onzinnige vraag?’ is verkrijgbaar in de boekhandel of bestelbaar via de webwinkel van de uitgeverij: www.universitairepers.nl.

N.B.
De integrale tekst van de lezing van Paul Cliteur kunt u hier lezen of ophalen.