EUROPA REFLEXIEF

Damiaan Meuwissen voorzag als lid van de Commissie-Cals-Donner de Nederlandse Regering van adviezen die in 1983 leidden tot een nieuwe Grondwet voor het Koninkrijk der Nederlanden.

Nu buigt Meuwissen – die intussen naam gemaakt heeft als een van de meest erudiete rechtsfilosofen van de Lage Landen – zich over een steeds actueler wordende kwestie: de onmiskenbaar constitutionele implicaties van de Europese Unie. Na de ratificatie van het Verdrag van Lissabon door alle 27 EU-lidstaten is op 1 december 2009 wel degelijk een nieuwe constitutionele werkelijkheid ontstaan, al wordt het woord ‘Europese Grondwet’ angstvallig vermeden na het échec van 2005.

Hoogste tijd dus voor een grondige bezinning op de Europese Geest!

Genaaid, gebonden met harde kaft en stofomslag, 343 bladzijden.
Prijs: € 37,50.
Verkrijgbaar in onze internetboekwinkel.