Grote Vragen op Derde Zaterdagen

GGU START MET GROTE VRAGEN OP DERDE ZATERDAGEN

De Geert Grote Universiteit (GGU) komt naar Kampen en is bezig daarvoor het bibliotheekpand van de vertrokken Protestants Theologische Universiteit (PThU) aan de Oudestraat te verwerven. In afwachting van het verloop van het hele proces van aankoop, verbouwing en inrichting, wil de GGU zich nu al geregeld inhoudelijk presenteren aan de Kamper bevolking. Zij zal daarvoor vanaf september op de derde zaterdag van elke maand een serie “Grote Vragen op Derde Zaterdagen” organiseren in ‘De Levensbron’, die haar gastvrijheid biedt.

Het gaat steeds om een belangrijk thema, waarvoor meestal twee sprekers als opponenten worden uitgenodigd, die de gelegenheid krijgen hun standpunt voor het publiek te verdedigen. De GGU heeft deze vorm van discussie al eerder in Deventer met succes doorgevoerd en hoopt nu daarvoor in Kampen evenveel belangstelling te wekken. Bij de opening van het academisch jaar 2016-17 aan de Theologische Universiteit te Kampen brak de historicus Prof. James Kennedy al een lans voor zulke Grote Vragen als een uitstekend middel om gezichtspunten te verbreden.

In de eerste zitting op de derde zaterdag van september wil de GGU beginnen zich eens nader voor te stellen. Ze geeft daarom haar bedenker en stichter Dr J.D.J. Buve uitvoerig de gelegenheid om de filosofische achtergrond van de GGU te schetsen. Er is dan voldoende tijd om ongetwijfeld vele vragen te beantwoorden, inclusief die van praktische aard, waarvoor ook andere bestuursleden aanwezig zullen zijn.

Plaats: ‘De Levensbron’, Vloeddijk 62, Kampen.
Tijd: Zaterdag 17 september, 15-17 uur (zaal open om 14.30 uur)
Entree: 10 euro, studenten 3 euro (incl. thee / koffie)
Opgave kan via info(at)geertgrote-univ.nl