19 november:
GGU stelt taboe op astrologie ter discussie.

Op uitnodiging van de Geert Grote Universiteit houdt astrologe Fokkelien von Meyenfeldt te Kampen op 19 november een lezing, getiteld: ‘Een Toekomst voor de Astrologie als Wetenschap?’

Waarom is de wetenschap zo rabiaat tegen astrologie? Het is gewoon een bijgeloof, dus waar is die woede voor nodig? Het zijn vragen die Fokkelien von Meyenfeldt zich stelt.

Astrologie heeft zich van een basisvak voor iedere academicus ontwikkeld tot een marginaal verschijnsel. “Toch zijn er veel hoog opgeleiden die zich ermee bezighouden, al houden ze dit in het algemeen zorgvuldig geheim voor hun collega’s en zelfs hun vrienden”, aldus Von Meyenfeldt.

Met deze lezing wil de GGU een kritische reflectie op astrologie stimuleren en een bijdrage leveren aan het doorbreken van het taboe op wetenschappelijke bestudering van astrologie. Is er een kans dat astrologie ooit weer serieus wordt genomen? Fokkelien von Meyenfeldt: “In mijn lezing laat ik zien hoe astrologie ‘werkt’, wat de belangrijkste bezwaren zijn en waarom deze in ieder geval deels op een vergissing berusten. Ik besluit met enkele overwegingen naar aanleiding van de vraag onder welke voorwaarden er een toekomst is voor de astrologie als wetenschap.” Na afloop is er ruimte voor discussie.

Mw drs F. (Fokkelien) von Meyenfeldt (Leiden, 1947) is kenner van het Middelnederlands en de middeleeuwse cultuurgeschiedenis van de Lage Landen. Zij houdt zich al meer dan 50 jaar met de bestudering van (de geschiedenis van de) astrologie bezig. Zij is onder meer bestuurslid van de NVWOA, de Nederlandse Vereniging tot Wetenschappelijk Onderzoek naar de Astrologie (www.nvwoa.nl) en geldt onder vakgenoten als een van de beste astrologen van de Benelux.

Plaats: Lutherse kerk, Burgwal 85, Kampen
Tijd: zaterdag 19-11-2016 van 15.00 tot 17.30 uur (zaal open vanaf 14.30 uur)
Toegang: €10 (voltijds studenten half geld)

Reserveren via de webwinkel op www.geertgrote-univ.nl is aan te raden, of anders via info@geertgrote-univ.nl.