Dr. Rump breekt lans voor psychologie als geesteswetenschap

Directeur Harry Rump van het Jungiaans Instituut houdt op zaterdag 17 december een voordracht over ‘De Toekomst van de Psychologie’ te Kampen, op uitnodiging van de Geert Grote Universiteit (GGU).

Als geen andere wetenschap is Psychologie de afgelopen jaren geplaagd door schandalen die gemakshalve worden gevangen onder het kopje ‘wetenschapsfraude’. Volgens Rump is dit echter maar het topje van de ijsberg. Hij is geïnteresseerd in de dieper liggende oorzaak waardoor nu duizenden wetenschappelijke onderzoeken over worden gedaan en waardoor het imago van menig ‘peer reviewed’ A-tijdschrift een deuk heeft opgelopen.

Pionier Harry Rump zal zijn visie ontvouwen over de ontwikkeling van zijn vakgebied in de Europese context. Volgens hem is het hoog tijd een wetenschappelijk verantwoord tegenwicht te bieden aan de eenzijdig op gedrag gerichte universitaire psychologie en het waarheidsmonopolie van het uit de Angelsaksische wereld overgewaaide zgn. behaviorism te breken. In Rumps streven Psychologie weer als Geesteswetenschap op te vatten, wil de GGU graag zijn bondgenoot zijn.

Dr H.A.J. (Harry) Rump MEd (Deventer, 1946) was in 1990 met Madeleine Witteveen mede-oprichter, en sindsdien directeur, van het Jungiaans Instituut, Academie voor Dieptepsychologie te Nijmegen (www.jungiaansinstituut.nl) dat voor de psychologie-traditie van Jung en Freud in de 21e eeuw een nieuwe standaard zet.

Plaats: ‘De Levensbron’, Vloeddijk 62, Kampen
Tijd: zaterdag 17 december 2016 van 15.00 uur tot 17.30 uur (zaal open om 14.30 uur)
Toegang: €10 (voltijds studenten € 5).
Reserveer vooraf via de GGU-webwinkel op www.geertgrote-univ.nl


Voor nadere informatie: Sybrand Buve, Universiteitssecretariaat, tel. 0570 600 134 of via info@geertgrote-univ.nl.