Kerstmis 2016


jezuskind509x331
Wie reali­seert zich nog dat de mens­wording van God histo­risch gezien mede aan het begin stond van de Wes­terse demo­cratie en haar bevrij­dende techniek?

 
Een Zalig Kerstmis wenst de Geert Grote Universiteit daarom ook al diegenen die onze onbeperkte technische mogelijkheden beschouwen als voldoende reden om God definitief overbodig te verklaren.

Democratische saamhorigheid heeft een dieper fundament dan vrolijke dagen. Zonder de menswording van God, Schepper van hemel en aarde in het joods-christelijke universum, was de bliksemafleider nooit bedacht en uitgevonden. Dat was de christelijke winst op de oude Grieken, aan wie wij ook als christenen de principes van onze democratie danken.

Denk daarom met Kerstmis eens aan onze Grieks-christelijke wortels en wees daar ‘prettig en vrolijk’ door.