LAUNIANA MINORA

Sinds 2002 wordt in deze serie de jaarlijkse Von Laun Lezing gepubliceerd. De serie staat ook open voor andere kleine programmatische geschriften, als zij aspecten uitwerken van de drive van de Geert Grote Universiteit. Sedert 2002 zijn de volgende lezingen in druk verschenen:


 
uitverkocht / épuisé / vergriffen / out of print
Deel I: TEGEN DE WAARHEID IN DE POLITIEK, 2002, 38 pagina’s
door Prof. Dr Fank R. Ankersmit

In de lezing gaat Ankersmit in op de omstandigheden waaronder dé revolutie haar beloop had en het essentiële belang daarin van woord en symbool; dit koppelt hij terug naar ons eigen politieke klimaat en breekt daarbij een lans voor de ware politicus.
Met co-referaat van Dr J.D.J. Buve, directeur van het Von Laun Instituut.

De Franse Revolutie maakte een einde aan een duizend jaar oude monarchie, aan instituties en tradities, zo hecht en zeker dat zij haast een onderdeel leken te zijn geworden van de menselijke natuur, en aan een poitieke orde die gesanctioneerd leek te zijn door de God der Christenen zelf. Nooit daarvoor — en zelfs nimmer daarna — is de mensheid bereid geweest tot een zo totale en rücksichtsloze breuk met haar verleden en met alle politieke wijsheid die in de loop der eeuwen vergaard werd. Bedenken we ons dit, dan lijkt er geen twijfel over mogelijk, dat degenen die tot deze daad van ultieme destructie aanzetten, geen enkele twijfel gehad kunnen hebben over hun eigen gelijk. Want degene die bereid is tot een dergelijke niets ontziende verwoesting van wat in de loop der eeuwen tot stand kwam, moet er wel van overtuigd zijn, dat hij over een hogere en diepere wijsheid beschikt dan degene voor wie reparatie en hervorming het maximaal haalbare lijkt.
Uit: Tegen de waarheid in de politiek van F.R. Ankersmit


 
uitverkocht / épuisé / vergriffen / out of print
Deel II: NEERGANG VAN DE DEMOCRATIE?, 2003, 26 pagina’s
door Prof. Dr B.A.G.M. Tromp


 
Deel III: OVER HET TOETSEN VAN WETTEN AAN DE GRONDWET, 2004, 24 pagina’s
door Mr Sybrand van Haersma Buma
Prijs € 5,00
verkrijgbaar in de webwinkel.


 
Deel IV: POLITIEKE FILOSOFIE EN WESTERSE DEMOCRATIE, 2005, 42 pagina’s
door Prof. Dr S.W. Couwenberg
Prijs € 5,00
verkrijgbaar in de webwinkel.


 
Deel V: HEGEL EN DE VRIJHEID IN EUROPA, 2007, 74 pagina’s
door Prof. Dr Damiaan Meuwissen
Prijs € 5,00
verkrijgbaar in de webwinkel.Deel VI: DE DUBBELE WAARHEID VAN DE GEERT GROTE UNIVERSITEIT, 2008, 32 pagina’s
door Dr Jeroen Buve
Prijs € 5,00
verkrijgbaar in de webwinkel.
 
 
 


 
Deel VII: KATHARINA VON BORA; EEN ONGEKENDE VOLGELINGE., 2009, 27 pagina’s
door Drs. Sieth Delhaas
Prijs € 5,00
verkrijgbaar in de webwinkel.

Het betreft de lezing, uitgesproken door mevrouw drs. Sieth Delhaas, bij de 625ste sterfdag van Geert Grote in de Bibliotheca Launiana van de Geert Grote Universiteit te Deventer, op 20 augustus 2009.
Mevrouw Delhaas studeerde Theologie en Cultuurwetenschappen. Ze is auteur van “Mevrouw Luther”, een boek over het leven van Katharina von Bora (1499-1552), de echtgenote van de Duitse Hervormer. Enkele dagen voor zijn sterven ried Luther zijn vrouw Katharina aan het Johannes-Evangelie te lezen als tegengif tegen de dagelijkse zorgen. Bijbel lezen was in het gezin van Martin en Katharina een dagelijkse gewoonte geworden. Dit hadden zij zeker niet geleerd toen zij beiden nog in afzonderlijke kloosters leefden. Zou de erfenis van de Moderne Devotie daarmee iets te maken hebben? Zeker zullen wij dat niet weten, maar de vraag is interessant genoeg om kennis te maken met een ongekende en te lang onbekend gebleven sympathisante van Geert Grote.Deel VIII: DE VON LAUNLEZING 2011, 40 pagina’s
door Dr Rainer Biskup
Prijs € 5,00
verkrijgbaar in de webwinkel.

De Von Launlezing 2011, gehouden door Dr Rainer Biskup, onder de titel: Launs Kampf gegen den Positivismus im Recht: seine Lehre von der Autonomie des Rechts is in druk verschenen als Launiana Minora VIII.


 
Deel IX: DE WAARHEID, NIETS DAN DE WAARHEID, Von Laun lezing 2012, 48 pagina’s
Over de ethische en maatchappelijke functie van de universiteit, door Prof. dr Marc Vervenne
Prijs € 5,00
verkrijgbaar in de webwinkel.


 
Deel X: DE BLINDDOEK VAN VROUWE JUSTITIA, Von Laun lezing 2013
door Prof. Mr A.C.Q. Tak
Prijs € 5,00
verkrijgbaar in de webwinkel.