HOE GOD VERSCHEEN IN SAKSENLAND

DEVENTER HISTORISCHE REEKS deel I, juni 2012
‘HOE GOD VERSCHEEN IN SAKSENLAND. Widukinds Knieval voor Karel de Grote.’
door dr Dirk Otten.

Genaaid, gebrocheerd, 176 pagina’s. Met 42 afbeeldingen, waarvan 14 in kleur.
ISBN 978-90-79378-08-1
ISSN 223-2678-
NUR 684 Middeleeuwen (500-1500)

Prijs: € 18,50.
Verkrijgbaar in onze internetboekwinkel.

Wie was de Apostel der Friezen?

Deventer/Leeuwarden, 20 februari – Dirk Otten zal in een lezing in Fries Historisch en Letterkundig Centrum ‘Tresoar’ te Leeuwarden op vrijdag 14 maart onthullen wie volgens hem het meest de titel ‘Apostel der Friezen’ verdient.

Otten houdt de lezing ter gelegenheid van de presentatie van zijn nieuwe boek ‘Hoe God verscheen in Friesland. Missie en Macht in Frisia’.* Hoofdredacteur Kooistra van Friesch Dagblad zal het eerste exemplaar in ontvangst nemen. De lezing is een gezamenlijk initiatief van Tresoar, HCL (Historisch Centrum Leeuwarden), Friesch Dagblad, Gerson Instituut van de GGU (Geert Grote Universiteit) en de DUP (Deventer Universitaire Pers).

Bonifatius is wellicht de bekendste kandidaat voor deze eretitel, doordat hij 1260 jaar geleden bij Dokkum werd vermoord. Willibrord zou als eerste ‘Aartsbisschop der Friezen’ ook in aanmerking kunnen komen, evenals Ludger, de eerste bekende Fries die bisschop werd (van Münster). Maar er waren meer mensen die zich hebben ingespannen voor de schier onmogelijke opgave het christendom in de Friese gebieden voet aan wal te laten krijgen.

(*) Friesland (‘Frisia’ of ‘Fresia’ in de Latijnse bronnen) was in de vroege middeleeuwen veel groter dan de huidige provincie Fryslân; het lange kustgebied tussen Vlaanderen en Denemarken hoorde erbij. In streeknamen als West-Friesland in Noord-Holland, maar ook in Ostfriesland of Nordfriesland in de huidige Bondsrepubliek Duitsland is dat nog terug te zien.

Dr. Dirk Otten (1939) verdiende zijn sporen in de germanistiek (o.a. Groot Woordenboek Van Dale) en in de regionale geschiedenis van Noord- en Oost-Nederland. Zijn boek Hoe God verscheen in Saksenland werd genomineerd voor de prijs van Overijssels Boek van het Jaar 2012.


Henk Vreekamp in het Friesch Dagblad 26 juni 2012:
‘Proces kerstening is nog lang niet ten einde’
“Het moet voor Lebuïnus en andere Angelsaksische evangeliepredikers een bittere teleurstelling zijn geweest dat hun boodschap bij de Saksen, hun broedervolk, geen gehoor vond.”

Openingszin en tegelijk toonzetting van de fraai uitgegeven pennenvrucht van de germanist, naamkundige en woordenboekenmaker Dirk Otten. De knipoog naar Geert Mak in de titel ontgaat natuurlijk niemand: Hoe God verscheen in Saksenland. En de ondertitel is al even raak: Widukinds knieval voor Karel de Grote. In de gestalte van zijn dienaar Karel verscheen God in Saksenland, gelegen tussen Elbe en IJssel met een uitloper over de Veluwe. De Saksen, die bepaald niet gediend waren van het nieuwe gezag en de nieuwe religie die de grote Karel met fors geweld dicteerde, moesten tenslotte op de knieën. De Friezen trouwens ook, maar hun verzet was minder sterk. De Saksische leider Widukind bezegelde de uiteindelijke knieval met zijn doop in het bijzijn van door Karel opgetrommelde Europese leiders.


Boekhandel en antiquariaat Wever van Wijnen:
Op 26 mei presenteerden het Gerson Instituut en de Deventer Universitaire Pers het nieuwste boek van germanist dr. Dirk Otten: Hoe God verscheen in Saksenland: Widukinds Knieval voor Karel de Grote. Het is een boek dat voorziet in een leemte in de vaderlandse geschiedschrijving en dat onze kijk op de begintijd van het christendom in onze streken weleens drastisch en blijvend kan veranderen. Op grond van nieuw, authentiek bronnenonderzoek brengt het licht in een duistere periode van onze geschiedenis: de ongeveer twee eeuwen die nodig waren om de Saksen te bekeren tot het christendom.

Met dit onthullend meesterwerk opent Otten de Deventer Historische Reeks. De presentatie vond plaats in een overvolle Bibliotheca Launiana op zaterdag 26 mei 2012 en werd besloten met een feestelijke ontvangst in de Proosdijtuin. Het eerste exemplaar werd aan Otten uitgereikt door de Brabantse mediëvist en keltoloog Lauran Toorians.

Klik op de afbeelding voor een voorproefje (PDF-viewer) of bekijk de pdf hier.