DE NIEUWE MERKUUR

DE NIEUWE MERKUUR
Tijdschrift voor reflexieve serendipiteit’
Lente 2016 | 1

Prijs: € 19,00 voor een proefnummer
€ 48,00 voor een abonnement (3 nummers)
€ 96,00 voor een steunabonnement.
Verkrijgbaar in onze internetboekwinkel.

Alea iacta est! Na jaren voorbereiding wordt een oude droom van de Geert Grote Universiteit en har Universitaire Pers eindelijk werkelijkheid: een interdisciplinair tijdschrift voor de van alle kanten in het nauw gedreven Geesteswetenschappen: De Nieuwe Merkuur, met als ondertitel: “Tijdschrift voor Reflexieve Serendipiteit”. Om uit te vinden wat dit betekent en wat hiermee wordt beoogd, nodigen wij u uit een voorproefje te bekijken in de brochure. Deze kunt u hier lezen of ophalen.

Bekijk hier een selectie uit de eerste editie.

Een nieuw tijdschrift van papier is een boud initiatief in deze digitale tijden, maar het blad speelt in op een voor de goede observator aanwezige behoefte aan intellectuele verdieping. Ook de beste wetenschappers zijn vaak zo gespecialiseerd, dat zij het overzicht over het geheel niet meer hebben, maar zich door de groeiende complexiteit van de samenleving daar wel steeds meer bewust van worden. Wij hopen dat deze brochure u ervan kan overtuigen dit initiatief te omarmen door abonnee of mecenas te worden van De Nieuwe Merkuur. Hoe dat kan, leest u op de laatste pagina van bijgaande brochure, waarvan tevens de papieren versie naar uw huis, bedrijf of instelling gestuurd kan worden. Een verzoek hiertoe zenden naar merkuur@universitairepers.nl volstaat.