ZIEL OP DE FIETS

Geert Grote reeks voor kritische spiritualiteit
De huidige stortvloed van spiritueel getinte literatuur vraagt om een kritische benadering en om de formulering van criteria die daarbij behulpzaam kunnen zijn. Deze reeks wil de Geert Grote Universiteit in de geest van haar naamgever open stellen voor geschriften, waarin het spirituele langs de lat der redelijkheid gelegd wordt.

Als eerste deel is op 28 juni 2008 verschenen:
uitverkocht / épuisé / vergriffen / out of print
ZIEL OP DE FIETS
Wijsgerig reisboek van een kritische dominicaan
door pater Gerard Oostvogel (O.P.)
, emeritus deken en pastoor te Bilthoven.
Bijeengebracht en geredigeerd door oud-Elsevier-journalist Ronald J.J. Meijer.

Genaaid, gebonden, met leeslint, 303 pagina’s, met 75 kleurenfoto’s van de hand van de auteur.

Gerard Oostvogel (1928)
was onder meer studentenpastor te Utrecht, pastor van de Onze Lieve Vrouwe-parochie te Bilthoven en voorzitter van de Acht Mei Beweging. Hij zegende het huwelijk tussen Prins Maurits en Prinses Marilène in.
Bij gelegenheid van zijn 50-jarig priesterschap verscheen een bescheiden ‘Liber amicorum’ waaraan werd bijgedragen door onder meer magister Edward Schillebeeckx o.p., de gnosticus prof. Gilles Quispel, de dichter Huub Oosterhuis en de oud-CvB-voorzitter van de Rijksuniversiteit Utrecht, drs Jan Veldhuis.

Gerard Oostvogel? Een man met fijnzinnige gedachten, een schrijvende predikbroeder, tevens scherpe waarnemer, die begaafd en humoristisch omgaat met taal en teken. Nooit eerder opende de auteur zijn persoonlijke ‘peinsboeken’, en evenmin waren zijn fotografische en picturale vondsten in bredere kring bekend. De lezer zal – verrast, soms zelfs met enig ongeloof – kennis nemen van een ruimhartige geloofsvisie, die afrekent met verstofte dogma’s en conventies…’

Pater Gerard Oostvogel (o.p.), als studentenpastor en oecumenicus pur sang in Utrecht (1969) al omstreden wegens ‘te intieme omgang’ met dominees, menigmaal gekritiseerd wegens zijn open pastorale houding (o.a. ten tijde van het huwelijk tussen prins Maurits en zijn Marilène), heet in officiële kerkelijke kringen ‘un oiseau rebel’ te zijn. Zijn gelovig gedachtengoed, gedoopt en uitgeschreven in Dominicaanse gloed, bleef vele decennia ‘terra incognita’, een privaat peinsboek.

Nu, bij het bereiken van zijn 80ste levensjaar, heeft hij (eindelijk) toegestemd in een royale publikatie van zijn hoogst persoonlijke waarnemingen en gelovige vermoedens. Niet alleen zijn beschouwingen naar kerkelijke letter en filosofische geest, ook zijn fijnzinnige fotografische kijk op mensen, dieren en dingen zullen de lezer sterken in kritisch vertrouwen, gezonde religieuze twijfel en daarmee, vóór alles – ‘joie de vivre’, een geestkrachtige, humorvolle bestaanszekerheid.

(uit het Ten Geleide)

BILTHOVEN – In een vrijwel volle Onze Lieve Vrouwe-kerk werd zondagmiddag 6 juli een fascinerend boekwerk van pater Gerard Oostvogel o.p. gepresenteerd, getiteld ‘Ziel op de fiets’.

Dit circa 300 pagina’s tellende boek bevat verborgen overpeinzingen en spirituele fotomomenten: ruim 225 ‘episoden’, twee indringende en vrijmoedig uitgeschreven overwegingen en tientallen oogstrelende full-colourfoto’s uit de periode 1987-2008.

Het is een prachtig lees-, kijk-, denk- en vooral kritisch geloofsboek. Prof. Herman Fiolet en ds. Anne van der Meiden schreven ieder een voorwoord. De laatste hield zondagmiddag een inleiding, doorspekt met uitdrukkingen in het Twentse dialect. Twente is namelijk de geboortestreek van Oostvogel. Hij besloot zijn toespraak met de woorden: “Fiets maar veel, anders zal je gat verroesten!”

Ds. René van den Beld gaf een indrukwekkende beeldpresentatie: ‘Gerard, de verre kijker…’. “In zijn boek kijkt Oostvogel ‘verder dan zijn stuur’, en laat hij zich raken door wat hij ziet.” Nadat hem het eerste exemplaar was overhandigd door dr. Jeroen Buve, uitgever van de Universitaire Pers Deventer, zei Oostvogel onder meer: “Dit boek getuigt van wat mij heeft geraakt. Het laat zien, dat ik leerling wil blijven van mijn eigen bestaan. Het gaat over ervaringen voorbij het begrijpen, en het getuigt van een intens zoeken.”   Biltsche Courant, 9 juli 2008