Steun de Geert Grote Universiteit

De GGU ontvangt geen subsidies van overheidswege en is dus voor een belangrijk deel van haar inkomsten aangewezen op schenkingen van fondsen en particulieren. De Stichting Geert Grote Universiteit is sinds 1-1-2008 door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI; fiscaal nummer 816051756). Deze ANBI-status betekent dat giften aan de GGU fiscaal aftrekbaar zijn. De belastingaftrek is zelfs geheel drempelvrij voor wie deelneemt aan een akte van schenking: een door u te bepalen jaarlijkse bijdrage aan de GGU legt u dan vast voor een periode van vijf jaar.

U kunt ook denken aan het opnemen van de GGU in uw testament, bijvoorbeeld als legaat. Als erkend goed doel is de GGU vrijgesteld van het betalen van successierechten, zodat dit deel van uw erfenis belastingvrij bij de GGU belandt.

Als u hiervoor belangstelling hebt, of andere vragen hebt over hoe u kunt bijdragen aan de opbouw van de Geert Grote Universiteit, dan kunt u contact opnemen met het universiteitssecretariaat:

Sandrasteeg 8
NL-7411 KS Deventer

Tel. 0570-600 134
info@geertgrote-univ.nl
www.geertgrote-univ.nl

K.v.K. nr 0814-9250
Bank: NL 85 RABO 0124 1630 84 t.n.v. Geert Grote Universiteit te Deventer

dsc_0553donateurserelijst2_1000x664
Erelijst van Donateurs van de Bibliotheca Launiana sinds 1995