29 juni: lezing Ann van Sevenant over Zoroastrische invloed op Christendom

Op 29 juni heeft de bekende Belgische filosofe Ann Van Sevenant de Petrus en Paulus Lezing voor de GGU in Rolduc gehouden onder de titel:
“Sporen van de Perzische Zarathoestra in het Westerse denken”.

Het onderzoek van filosofe Ann Van Sevenant, gepubliceerd in Ainsi pensait Zarathustra. Une philosophie avant la lettre (Parijs, 2017), is gebaseerd op een van de oudste teksten, de Gatha’s, onder de vorm van hymnen of verzen. Deze gezangen worden toegeschreven aan de Perzische denker Zarathoestra, die leefde tussen 1700 en 1400 voor onze tijdrekening. Hij beïnvloedde de drie monotheïstische religies en is een voorloper van de antieke Griekse wijsbegeerte. Weinig bekend is zijn inspiratie van en invloed op het denken van Pythagoras, Heraclitus, Plato, Aristoteles, Plotinus, Mani, Augustinus, Thomas van Aquino, Pletone, Ficino, Spinoza, Hume, Voltaire, Kant, Hegel en Nietzsche. Deze studie stelt een nieuwe benadering van de geschiedenis van de filosofie voor. In de lezing van 29 juni gaat de aandacht vooral uit naar Zarathoestra’s invloed op het christelijke denken.

Dr Ann Van Sevenant was docente Filosofie aan de Universiteit Antwerpen en is auteur van achttien boeken over wijsbegeerte. Haar laatste boek Filosofie en fictie. Denkbeelden in dialoog, verscheen bij Uitgeverij Klement (Utrecht, 2018).

Voertaal: Nederlands
Plaats: Abdij Rolduc, Zaal 6.
Tijd: zaterdag 29 juni 2019 (15-17 uur). De zaal gaat open om 14.30 uur.
Entree: 10 euro p.p.
Opgave noodzakelijk: via webwinkel of door bericht aan info@geertgrote.nl