GGU heeft alle vertrouwen in Emmer en Cliteur

De GGU twijfelt niet aan de intellectuele integriteit van twee eminente leden van haar Academische Raad, die de laatste maanden van 2020 onder vuur zijn komen te liggen. De publieke verdachtmakingen betroffen racisme en antisemitisme bij resp. Prof. Dr P.C. (Pieter) Emmer, emeritus hoogleraar Europese Expansie en Migratie aan de Universiteit Leiden en Prof. Dr P.B. (Paul) Cliteur, hoogleraar Encyclopedie van de Rechtswetenschap, eveneens verbonden aan de Universiteit Leiden.

Piet Emmer

GGU-secretaris Sybrand Buve, oud-student van Emmer: “Professor Emmer werd zonder deugdelijke onderbouwing door NOS-verslaggever Gerri Eickhof in De Volkskrant als “een racistische professor” weggezet. Ook mij treft dit pijnlijk, omdat ik weet dat deze man een volstrekt integere topwetenschapper is. Later zouden nog vergelijkbaar tenenkrommende, ongefundeerde uitlatingen in verschillende zich als kwaliteitskranten afficherende media volgen. Deze kwamen voor rekening van columnisten die ook doorgaans niet door enige kennis van zaken gehinderd worden, zoals Asha ten Broeke, een nulliteit te Deventer die met de nieuwe burgemeester van Utrecht, Sharon Dijksma, gemeen heeft dat ze net zo oppervlakkig denkt als dat ze oogt. Daarom ligt ze prettig bij de politiek correcte nomenklatoera waar de publieke opinie onder gebukt gaat en die in bestuurlijk en gesubsidieerd Nederland nog steeds de dienst uitmaakt, op enkele Leidse oases na, zoals de beveiligde vleugel van het Departement Metajuridica met Paul Cliteur, Andreas Kinneging en Afshin Ellian – tot voor kort dan.”

Paul Cliteur

“Ook ruim na het terugtreden op 24 november 2020 van Paul Cliteur als vice-voorzitter van de Eerste Kamerfractie van Forum voor Democratie meende NPO Radio 1 een groot aantal maal het nieuwsbulletin met Cliteur te moeten openen, onder meer met de mededeling dat in reactie op publiekelijk geuite beschuldigingen van racisme en antisemitisme Prof. mr Carel Stolker, Rector Magnificus en voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, een extern onderzoek laat doen naar de gezindheid van het Departement Metajuridica. De Latijnse term voor zo’n grondig onderzoek is inquisitio.

De GGU ziet de bevindingen van de commissie-Corstens, onder leiding van de oud-president van de Hoge Raad der Nederlanden, met vertrouwen tegemoet”, aldus Buve.

Waardering

GGU-grondlegger Jeroen Buve en Paul Cliteur hebben altijd de grootste wederzijdse waardering gehad. In leven en werk van beide rechtsfilosofen is geen spoor te bekennen van racisme en antisemitisme. Wel treft men bij Buve en Cliteur islamkritiek aan, maar daar zou elke rechtsfilosoof, digne de ce nom, zich mee bezig moeten houden.

Weerwoord

Tot aan de afronding van het onderzoek van de Commissie-Corstens is door het Leidse rectoraat een zwijgplicht opgelegd, waardoor Prof. Paul Cliteur hier verder niets over mag zeggen. Hij beperkte zich qua weerwoord tot een korte verklaring d.d. 28 november 2020, die als volgt eindigt:

“Cliteur is, zoals bekend, een voorstander van verlichtingswaarden en de democratische rechtsstaat, zoals blijkt uit zijn werk van de afgelopen 35 jaar. Daarin is geen verandering gekomen. Hij wijst erop dat iedereen moet worden aangesproken op ideeën die deze persoon zelf zegt te hebben. Niet op wat anderen aan een persoon willen toeschrijven. Wat betreft zijn eigen ideeën verwijst hij naar zijn boeken, zijn toespraken in de Eerste Kamer en andere officiële uitingen.”

Gelukkig kreeg Prof. Piet Emmer van de redactie van Elsevier Weekblad alle ruimte om zijn verhaal te doen in haar kolommen; zie hiervoor: 

https://www.ewmagazine.nl/nederland/achtergrond/2020/10/piet-emmer-mijn-critici-gebruiken-kwaadaardige-verzinselen-785012/

Zie ook de website van de Werkgroep Caraïbische Letteren:

Conclusie

Beide hooggeleerde heren zijn een sieraad voor hun Alma Mater en haar devies: Libertatis Praesidium. Als leden van de Academische Raad zijn ze altijd trouwe beschermers van de GGU geweest. Hun werk pleit voor deze grote geleerden, die allebei academische vrijheid en intellectuele eerlijkheid hoog in het vaandel hebben staan. De Nederlandse Slavenhandel 1500-1850 (P.C. Emmer) en Natuurrecht, Cultuurrecht, Conservatisme. Grondslag van de Democratische Rechtsstaat (P.B. Cliteur) behoren niet voor niets tot de ongeëvenaarde Nederlandse standaardwerken op historisch resp. rechtsfilosofisch gebied.