In de Goede Week verschijnt ‘God in de Democratie’

God mag dan niet of nauwelijks aan bod zijn gekomen tijdens de campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021; het vraagstuk van de rol van God in een steeds minder goed doordachte democratie kan Nederland nog wel eens langer bezig gaan houden dan men ooit kon bevroeden.

Daags voor Pasen 2021 verschijnt het postuum uitgegeven politiek-filosofische testament van Dr J.D.J. (Jeroen) Buve, ‘God in de Democratie’. Een intrigerend en urgent boek over democratie en religie, gelijkheid en ongelijkheid, Christendom en Islam.

Buve beschouwt de roep van sommige partijen om theocratie als een begrijpelijk, maar niet houdbaar antwoord op technocratie. Die laatste moet terecht onder kritiek worden gesteld.

In deze bundeling van vier essays, aanvankelijk geschreven als reactie op een bundel van de SGP, analyseert en fileert Buve haarscherp het debat over democratie en religie. Aan de hand van de door hem ontwikkelde filosofische theorie van de dubbele waarheid (veritas duplex) toont hij overtuigend aan dat voor een goed begrip van onze werkelijkheid zowel Plato (het redelijke wezensdenken) als Aristoteles (het rationele succesdenken) nodig zijn. De ontwikkeling van het huidige (wetenschappelijke) debat over democratie, wetenschap en de plaats van religie in de democratie is het gevolg van een eenzijdige werkelijkheidsopvatting, namelijk die van Aristoteles. Of iets functioneert, is dan het enige wat telt, niet wat iets is. Dit denken leidt tot het primaat van de technocratie en daarmee tot een samenleving van winnaars en verliezers.

Buve voert een vurig pleidooi voor de waarde van een dubbele werkelijkheidsopvatting: het wezen van iets (of dat nu God is of democratie) én het fysieke functioneren van iets bepalen de werkelijkheid. God in de democratie is een boek vol verrassende analyses, sprekende voorbeelden en ongemakkelijke waarheden.

God in de Democratie. Politiek-filosofisch Testament, verschijnt ter gelegenheid van het zilveren jubileum van het door Buve opgerichte Rudolf von Laun Instituut (RLI) voor toegepaste metafysica (politieke filosofie), dat in het academisch jaar 2020-2021 onder bijzondere omstandigheden plaats vindt.

God in de Democratie is tot stand gekomen in samenwerking met het Wetenschappelijk Instituut voor de SGP en zijn visionaire directeur, Drs J.A. (Jan) Schippers, die er een inspirerende Inleiding bij schreef.

God in de democratie, omslag