Van der Staaij zal ‘God in de democratie’ ontvangen

Vanaf Goede Vrijdag 2 april is God in de Democratie voor het publiek beschikbaar. Vanaf dan is de postuum uitgegeven verzameling van vier essays van ‘de grootste Nederlandse filosoof’ Dr J.D.J. (Jeroen) Buve verkrijgbaar via de boekhandel. Op 16 april 2021 zal SGP-leider Mr C.G. (Kees) van der Staaij, fractievoorzitter en tevens het langstzittende Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal, het boek officieel in ontvangst nemen.

Het is een boek over democratie (‘democratische vrijheid is juist niet dat je kunt doen wat je wilt’), religie (‘Christendom en democratie zijn de keerzijden van eenzelfde medaille. En de democratie heeft het christendom even hard nodig als het christendom de democratie’) en over gelijkheid en ongelijkheid (‘met de AOW wordt een gigantisch deel van de begroting geïnvesteerd in iets dat de democratische gelijkheid had kunnen bevorderen, maar het nu niet doet, omdat het de verhoudingen tussen rijk en arm laat zoals ze zijn.’).

‘De huidige, technisch onbeperkte mogelijkheden van wereldwijde communicatie kunnen het nodig maken om ook de vrijheid van meningsuiting meer expliciet aan haar democratische verantwoordelijkheid te binden.’

Met het bovenstaande citaat zitten we middenin de hoogst actuele discussie over de rol en verantwoordelijkheden van de ‘techreuzen’ Facebook, Twitter en Google.

Met God in de Democratie publiceert de DUP een uiterst origineel en prikkelend werk met scherpe analyses, inspirerende alledaagse voorbeelden en aanzetten voor een andere visie op democratie en religie.

J.D.J. Buve, God in de Democratie. Politiek-filosofisch testament. Ingeleid en van enige annotaties voorzien door J.A. Schippers, Directeur Wetenschappelijk Instituut voor de SGP (Deventer Universitaire Pers, 2021).

ISSN: 2210-5573 (Launiana Maiora)
ISBN: 978-90-79378-23-4
NUR: 735 (Sociale Filosofie)

Vanaf 2 april 2021 verkrijgbaar via uw lokale boekhandel, of desnoods via onze webwinkel.

143 pagina’s, gebrocheerd, genaaid, € 13,40