LAUNIANA MAIORA

De serie Launiana Maiora (ISSN: 2210-5573) bevat filosofische essays, uitgegeven onder auspiciën van het Rudolf von Laun Instituut voor Toegepaste Metafysica, onderzoekscentrum van de Geert Grote Universiteit.Deel IV:
GOD IN DE DEMOCRATIE, door dr J.D.J. Buve.

Genaaid, gebrocheerd, 144 pagina’s.
ISBN: 978-90-79378-23-4
Prijs: € 13,40.Vanaf april 2021 verkrijgbaar via uw lokale boekhandelaar, of desnoods via onze internetboekwinkel.Op 10 oktober 2015 is verschenen in deze reeks deel III:
OVER DE METAFYSISCHE BEHOEFTE IN DE MENS, door Prof. dr Guido Vanheeswijck.

Genaaid, gebrocheerd, 111 pagina’s.
ISBN 9789079378555
Prijs: € 14,95.

U kunt het bestellen via onze internetboekwinkel.


In 2015 is het 20 jaar geleden dat het Rudolf von Laun Instituut voor Toegepaste Metafysica met filosofische bibliotheek in de Friese hoofdstad werd geopend.
Hiermee werd de grondslag gelegd voor de Geert Grote Universiteit (GGU) die in 2006 te Deventer werd opgericht om de oude academische traditie van de stad te doen herleven. Eveneens in 2015 is het 15 jaar geleden dat het eerste boek van de Universitaire Pers rolde.

Dit derde deel van de serie Launiana Maiora bevat daarom naast een bijzondere uitgave van de Von Laun Lezing 2014: ‘OVER DE METAFYSISCHE BEHOEFTE IN DE MENS’ door Guido Vanheeswijck (Universiteit Antwerpen) tevens een korte terugblik op de beginfase van het instituut dat de ambitie heeft het Nederlandse academische landschap aan te vullen met een universiteit voor reflexieve serendipiteit!

De filosofie als metafysica is de moeder der wetenschappen en niet hun dienstmaagd (ancilla), die overal achter aan holt. Alleen door haar weer stapsgewijs in ere te herstellen krijgen met name alle geesteswetenschappen de kans zich te regenereren en zich te bevrijden uit de wurggreep waarmee het fysische denken en de daarmee verbonden rationaliteit hun denkoorspronkelijkheid en denkmogelijkheden al decennia in de greep houdt. De lezing van Vanheeswijck lijkt ons een belangrijke stap op dit traject.

Directeur Jeroen Buve geeft, zoals altijd, een korte reactie op de Von Laun Lezing. In 2015 is het tevens het jaar dat deze stichter en drijvende kracht achter de Geert Grote Universiteit de leeftijd van zowel Plato als Kant bereikte.

 

Klik op de afbeelding voor de inhoudsopgave en een aantal voorbeeldpagina’s.


Op 29 juni 2010 is verschenen in deze reeks deel II:
‘WIJSGERIG MISVERSTAND. HET PROBLEEM VAN HET IDEALISME’
Wetenschapsfilosofische opstellen van Plato tot Popper, door Broer Jansma

Gebonden met harde kaft, genaaid, voorzien van leeslint, 160 pagina’s. Persbericht(PDF)
ISBN: 978-90-79378-11-1
Prijs € 22,50.
Verkrijgbaar via onze internetboekwinkel.

Broer Jansma: een postume ontdekking?
“Boze tongen beweren soms dat filosofen niet echt geïnteresseerd zijn in oplossingen van de problemen waar zij zich mee bezig houden. Daar zit wellicht iets in. In de wijsbegeerte voltrekt zich namelijk sinds jaar en dag een deprimerend ritueel. Dezelfde vragen worden steeds opnieuw aan de orde gesteld, uitvoerig besproken en vervolgens onbeantwoord gelaten.”

Met deze woorden opent de Friese geleerde Broer Jansma een deel van wat als zijn wetenschappelijke erfenis kan worden beschouwd. Jansma is zo’n boze tong, gescherpt door een jarenlange omgang met de geschiedenis van het denken, een gedetailleerde belangstelling voor de (wereld)literatuur, een passie voor archiefonderzoek op Spaanse en Zuid-Amerikaanse bodem en een goed ontwikkeld vermogen om problemen in hun kern te vatten.

Klik op de afbeelding voor de inhoudsopgave en een aantal voorbeeldpagina’s.

Gepassioneerd door de filosofie maar bovenal een geleerde in hart en ziel, ondergedoken in archieven, op het spoor van wetenschapsfilosofische ontdekkingen en ononderbroken literair-historisch geïnteresseerd – dat was Broer Jansma bij leven. Een paar pareltjes uit zijn nalatenschap hebben de redacteuren van de Deventer Universitaire Pers bereikt.

Naast niet eerder gepubliceerd materiaal bevat Wijsgerig Misverstand als bijlagen enkele opstellen die bewerkingen zijn van eerdere publicaties in Hollands Maandblad: ‘Enige bezwaren tegen Poppers wetenschapsleer’ (1983), ‘De Utopia als voorbeeld’ (1987), alsmede ‘Nabokov over Cervantes’ (1989).

Kritische geesten zullen van deze sterk geformuleerde en zorgvuldig geanalyseerde kernproblemen in filosofie en wetenschap onder de indruk raken. Het is niet alleen de originaliteit van zijn benadering, die boeit. Het is vooral het indrukwekkende overzicht over de materie, dat zich aan ons opdringt en het verhelderende inzicht in haar geschiedenis, dat de lezer bij zal blijven. Daarom denken de uitgevers dat de woorden van Broer Jansma ook op zijn nalatenschap van toepassing zijn: “Sterfgevallen zijn triest, maar de bijkomstigheid van het erven verzacht ons leed.”

“Jansma schrijft een helder Nederlands, dat meestal gemakkelijk te volgen is. Het gaat hier om een interessante bundel, waarmee de schrijver postuum geëerd wordt. Dat is ook duidelijk de bedoeling van de uitgever geweest, die dit boekje bijzonder fraai verzorgd heeft (tweekleurendruk, leeslint, uitvoerig register). Een mooie aanwinst.”
– Prof. Dr. J.M.M. de Valk, em. hoogleraar Sociologie en Sociale Wijsbegeerte aan de Erasmus Universiteit Rotterdam in Civis Mundi. Tijdschrift voor Politieke Filosofie en Cultuur, 11 januari 2012.

Over de Auteur
De Friese filosoof Broer Kornelis Jansma (*Morra 1942, + Dokkum 2008) was wat de Duitsers noemen: een Privatgelehrter. Na zijn eindexamen Gymnasium-A op het Christelijk Lyceum Oostergo studeerde hij Engels en Filosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam, de Universiteit van Oxford en de Rijksuniversiteit Groningen, waar hij in 1972 cum laude afstudeerde in de Geschiedenis der Wijsbegeerte.
Tussen 1970 en 1975 ondernam hij een reeks reizen naar Spanje, Mexico en Peru voor promotie-onderzoek naar bisschop Vasco de Quiroga, die in de jaren 1530 een eerste geslaagde poging deed een gemeenschap in Nieuw Spanje te modelleren naar de Utopia van Thomas More.
Van 1974 tot 1995 doceerde Jansma Filosofie aan de Noordelijke Leergangen te Zwolle en Leeuwarden, de latere Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (NHL). Enkele van de in dit boek bijeengebrachte opstellen zijn een bewerking van artikelen, die in die jaren in Hollands Maandblad verschenen.


Deel I, 1996
METAFYSISCH MANIFEST. NIEUW ZICHT OP WETENSCHAP, GODSDIENST EN MORAAL door Dr Jeroen Buve

Gebrocheerd; 183 pagina’s
Niet meer verkrijgbaar.

Het boek dat aan de grondslag van het Instituut ligt, bevat onder meer de Rede bij de opening van het Rudolf von Laun Instituut, uitgesproken door Jeroen Buve op 3 november 1995.