Geert Grote Rapiarium

Een rapiarium is een notitieboekje met losse invallen en gedachten zonder speciale samenhang. De term wordt vooral gebruikt in verband met de Moderne Devotie. De broeders en zusters lazen veel stichtelijke teksten en schreven in notitieboekjes op wat ze trof in hun lectuur, zie ook het Algemeen Letterkundig Lexicon.

Ik wilde graag een weblog bijhouden naast mijn boek Magister Geert Grote, maar ben allergisch voor het woord ‘blog’, omdat het in het Nederlands verschrikkelijk klinkt. Sybrand Buve kwam toen met het uitstekende idee de term Rapiarium te gebruiken.

Want dat is wat dit gaat worden: een verzameling losse teksten en afbeeldingen, die één ding met elkaar gemeen hebben: het zijn ‘bijvangsten’ van mijn onderzoek voor het boek. De volgorde waarin ze worden gelezen doet er meestal niet toe toe; als dat wel zo is, hebben de notities in kwestie dezelfde titel met een ander volgnummer. Ook komt er een aparte rubriek Links, met de gebruikte internetbronnen. Bij verschijning van het boek wordt ook dit Rapiarium gepresenteerd, compleet met de links en de eerste verhalen.

Ik wens u evenveel plezier met het lezen als ik heb gehad met het onderzoeken en schrijven!

fokkelien