College van Bestuur

Het College van Bestuur heeft de algehele leiding over de Geert Grote Universiteit (GGU), zet de grote lijnen uit en vertegenwoordigt haar in rechte.

Het Universiteitsbestuur bestaat uit:

De heer Dr. J.D.J. (Jeroen) Buve, voorzitter
De heer Drs. S.B.A. (Sybrand) Buve, secretaris
De heer G.T. (Gulliver) Buve, B.Ec., thesaurier
De heer Drs W. (Willem) Boerma, lid

Algemeen politiek adviseur: De heer Drs P.H. (Peter) Schouten
Financieel adviseur, De heer A. (Albert) Fieret RA

Het bestuur is bereikbaar via het Universiteitssecretariaat:
Geert Grote Universiteit
Sandrasteeg 8
NL-7411 KS Deventer
Tel. 0570 600 134
E-mail: secretaris@geertgrote-univ.nl

SOCIALICON
GGU op Facebook
GGU op Youtube