Geslaagde eerste activiteit Geert Grote Universiteit i.o. in Kampen

Met de Von Laun Lezing 2016 ter gelegenheid van de dies natalis van het Rudolf von Laun Instituut voor Toegepaste Metafysica heeft de GGU op 16 februari haar eerste activiteit in Kampen er goed vanaf gebracht, te gast bij de TU Kampen aan de Broederweg.

Spreker was Prof. Dr Herman De Dijn van het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven, die zijn 30-koppig gehoor trakteerde op een uitermate boeiend betoog, geheel uit het hoofd, over de almaar groeiende kloof tussen ethiek en wetenschap.

den-deijn

In zijn inleiding memoreerde Sybrand Buve dat het voor het eerst in meer dan tien jaar was dat er weer een burgemeester aanwezig was bij de Von Laun Lezing. Dit was niet meer gebeurd sinds Burgemeester Margreeth de Boer van Leeuwarden acte de présence had gegeven. Nu was het Burgemeester Bort Koelewijn van Kampen die met zijn aanwezigheid de lezing luister bijzette en die bovendien na afloop, evenals vele andere aanwezigen, inhoudelijk goede vragen stelde aan Prof. De Dijn, wiens werk hij zelf ook bleek te lezen.

Naast mensen uit de regio Kampen, waren er natuurlijk trouwe GGU-volgers meegekomen uit Deventer, maar ook uit Den Haag en Amsterdam. Het was prachtig weer voor een dagje Hanzestad Kampen. Vooral de liefhebbers van onderwaterarcheologie kwamen aan hun trekken, want de onlangs naar boven gehesen Kamper Kogge was nog op de IJsselkade te bewonderen.

dendeijn2

Evenals bij zijn voorgangers het geval is, zal de uitgewerkte lezing van Herman De Dijn in druk worden uitgegeven.
De Dijn schaart zich met zijn lezing in het illustere gezelschap van houders van de Von Laun Lezing, zoals wijlen Bart Tromp, Frank Ankersmit, S.W. Couwenberg, D.H.M. Meuwissen, A.Q.C. Tak, Marc Vervenne en Guido Vanheeswijck.

Von Laun lezing Vanheeswijk in druk verschenen

Vanheeswijck_voorkantDe Von Laun Lezing 2014 door Prof. Dr Guido Vanheeswijck (Universiteit Antwerpen) is inmiddels in boekvorm verschenen bij de Deventer Universitaire Pers (DUP) onder de titel “Over de Metafysische Behoefte in de Mens”, voorzien van een Nawoord van Jeroen Buve. Het boek is voor €14,95 verkrijgbaar via uw boekhandel en ook via de webwinkel van de DUP die u vindt op www.universitairepers.nl/launianamaiora.html.

Reactie GGU naar aanleiding van mediaberichtgeving rond abdij Sion

Abdij Sion is voorlopig verkocht aan de Stichting Nieuw Sion, die wij bij deze feliciteren met haar overwinning. Voor de Geert Grote Universiteit i.o. (GGU), die sinds maanden voortdurend in de weer geweest is om de Abdij te verwerven, was het even een bittere pil. Maar de GGU heeft in de afgelopen negen jaar een soort olifantenhuid tegen teleurstellingen ontwikkeld en daarmee een voor velen onbegrijpelijke veerkracht. Daarvan hopen wij binnenkort onze vrienden en sympathisanten weer te kunnen overtuigen. We hebben intussen geleerd om niet te snel met goede berichten naar buiten te komen.

Het was blijkbaar de voorkeur van Abt Alberic om de Abdij aan “Nieuw Sion” te gunnen: een begrijpelijke keus, want het hemd is nu eenmaal nader dan de rok. Sion blijft nu een soort klooster en wordt geen universiteit. De GGU had echter graag de gelegenheid gehad – maar die is haar niet gegund – om in deze zaak überhaupt mee te dingen, vooral nadat zich naar aanleiding van de brochure De Geert Grote Universiteit in Abdij Sion drie investeerders gemeld hadden die bereid waren tot €5.000.000 te gaan om Abdij Sion met landerijen te kopen, terwijl die nu voor €3.500.000 aan “Nieuw Sion” is gegund (aldus dagblad De Stentor, 18-12-2015).

Die drie idealistische investeerders wilden de gebouwen aan de GGU ter beschikking stellen en hun rendement halen uit de 50 hectaren vruchtbare landbouwgrond, die zij biologisch wilden gaan exploiteren. Maar hun bod was expliciet gebonden: ze wilden alleen het geheel kopen als de GGU in de gebouwen zou komen. Dus nu is voor de GGU niet alleen de abdij verloren, maar ook die €5.000.000 – tenzij voor een deel van dit bedrag nog een andere bestemming komt. Misschien kunt u zich hierbij iets van de diepe teleurstelling voorstellen, die dat voor de toekomst van de GGU betekent, die als private stichting vooral op dit soort privégeld is en zal zijn aangewezen.

Dat de Abt van Sion in dezen voor een religieuze invulling gekozen heeft, ligt in de lijn der verwachtingen, maar dat hij zich daarbij via zijn zaakwaarnemer heeft kunnen beroepen op de nu al negen jaar durende en een paar keer haast geslaagde poging van de Gemeente Deventer om de GGU overal buiten te houden en als privéhobby te laten uitsterven, is voor vele prominenten van buiten Deventer steeds onbegrijpelijker, maar het is wel de feitelijkheid. Buiten Deventer, ook bij verschillende gevestigde universiteiten in Nederland en België, wordt op hoogleraarniveau allang onderkend dat hier een nieuw en intrigerend academisch project in de maak is. Bij gebrek aan ondersteuning kan dit initiatief organisatorisch nog niet goed van de grond komen.

En nu zich een unieke gelegenheid bood om buiten de gemeente om toch tot de realisering van een rudimentaire universiteit te komen, was er weer geen enkele, al was het maar morele, steun vanuit de Gemeente Deventer. Het is moeilijk te bevatten dat waar allerlei steden zich inspannen om een university college binnen hun grenzen te krijgen, Deventer daarvoor ongevoelig lijkt te zijn. Misschien zal de toekomst bewijzen dat ideeën soms sterker kunnen zijn dan het rendementsdenken voor mogelijk hield.

Deventer, 22 december 2015.
College van Bestuur GGU

210 jaar: van danken naar denken

Kant en Schelling hebben het net niet gehaald, maar Plato wel en Buve wellicht op 5 oktober: 80 jaar op aarde.
Dit feit, alsmede enkele andere jubilea, zoals 70 jaar Marten Nap, 40 jaar Sybrand Buve en 20 jaar Rudolf von Laun Instituut voor Toegepaste Metafysica, willen we markeren met een oefening ‘Van danken naar denken: de weg naar een universiteit voor reflexieve serendipiteit’.

Daartoe nodigen de besturen van de Geert Grote Universiteit (GGU) en de Deventer Universitaire Pers (DUP) u uit op zaterdag 10-10-2015 in de rococo ‘Engelenzaal’ van Beeldhouwatelier Károly Szekeres (adresgegevens: zie onder).

MIDDAGPROGRAM

14.45 uur: Inloop

15.00 uur: Welkom door Olivier Rensing, ceremoniemeester

15.05 uur: Een denkexercitie van een dankbare Jeroen Buve

16.00 uur: Installatie van Godfried Kruijtzer als Honorair Fellow Rudolf von Laun Instituut

16.10 uur: Aansnijden Feesttaart van Bakker Sybesma uit Boksum door Marten Nap

16.30 uur: Muziek

16.45 uur: Presentatie van Guido Vanheeswijcks Von Laun Lezing 2014 door Sybrand Buve

17.00 uur: Overhandiging eerste exemplaar van Launiana Maiora III: Over de Metafysische Behoefte in de Mens door Guido Vanheeswijck aan Mevrouw Monique van Haaf, Lid van Gedeputeerde Staten van Overijssel (VVD)

17.30 uur: Afsluiting middagprogramma. Mogelijkheid het boek te kopen voor de introductieprijs van € 10.

AVONDPROGRAM

18.00 uur: Ontvangst met borrel op de Buveburcht (adresgegevens: zie onder)

19.30 uur: ‘Buvet’ aldaar

ADRES MIDDAGPROGRAM:
Atelier Károly Szekeres
Kleine Overstraat 44
NL-7411 JM Deventer

ADRES AVONDPROGRAM:
Ingang Buveburcht is niet bereikbaar via officieel postadres (Sandrasteeg), maar alleen via de tuin van de Buveburcht; ingang naast Proosdijpassage aan Stromarkt/Lamme van Dieseplein: tussen oude beuk en bankautomaat rechts af cul-de-sac ingaan en aan het eind links door groen tuinhekje.

R.S.V.P.
U gelieve uiterlijk op 8 oktober 2015 uw deelname aan middag- en/of avond-program door te geven door een briefje te sturen naar Monique den Broeder, chef de bureau Universiteitssecretariaat, Sandrasteeg 8, NL-7411 KS Deventer dan wel via
info@geertgrote-univ.nl, of via tel. 0570 600 134.
Let wel: opgave is noodzakelijk!
Voor vragen over het programma (bijv. aanvragen spreektijd) kunt u zich wenden tot de ceremoniemeester Olivier Rensing: tel. 06 – 1459 1975 of olivierrensing@hotmail.com

Tenue de ville

GGU-Tip: maak een portret van Jeroen Buve mede mogelijk door contant of (liefst) per bank een bijdrage over te maken aan de GGU (IBAN: NL85 RABO 0124 1630 84 EUR t.n.v. St. Geert Grote Universiteit te Deventer) o.v.v. “Portret van een portret”. Uw gift is fiscaal aftrekbaar.

U kunt de uitnodiging hier ophalen als PDF.

Geert Grote lezing over ‘wonderverhalen’ tijdens GGU donateursdag

2015 Op donderdag 20 augustus – de sterfdag van Geert Grote – vindt de jaarlijkse GGU-Donateursdag met Geert Grote Lezing plaats, op een bijzondere locatie: de normaal niet toegankelijke ijskelder van de middeleeuwse Lebuïnustoren, in gebruik als atelier van Wolters & Ovink Restauratie-Decoratie BV en ons belangeloos beschikbaar gesteld door de directie. Een ieder die de GGU een warm hart toedraagt (of dit wil overwegen) is hierbij welkom.

De Geert Grote Lezing vormt een vast bestanddeel van de Donateursdag en wordt verzorgd door DR DIRK OTTEN, auteur van een aantal bij de Deventer Universitaire Pers verschenen publicaties over de komst van het christendom in Nederland. De titel van Ottens lezing luidt: “Wonderverhalen in heiligenlevens over missionarissen en de herbegrafenis van Lebuïnus”. Het leven en optreden van missionarissen als Willibrord, Ludger en Lebuïnus is beschreven in zogeheten heiligenlevens. Over Ludger schreef zijn neef en opvolger, bisschop Altfried van Munster, een heiligenleven, maar Ludger zelf schreef een heiligenleven over zijn abt en leermeester Gregorius van Utrecht. De auteurs van heiligenlevens schreven geen op historische feiten gebaseerde biografie, maar ze wilden met hun ‘biografie’ de hoofdpersoon verheerlijken. Daartoe lieten ze de hoofdpersoon ook wonderen verrichten, of ze vertelden van wonderen die later bij het graf van de hoofdpersoon waren geschied. Bevatten die wonderverhalen een kern van historische waarheid? Heeft Ludger Bernlef, de vermaarde Friese zanger van helden- en strijdliederen, van zijn blindheid genezen? Wist Willibrord door gezegend water nonnen van de pestziekte te genezen? En kon Ludger pas na een visioen het lichaam van Lebuïnus vinden en herbegraven?

Op deze en andere vragen geeft Dirk Otten, auteur van onder meer “Terug naar de ware Lebuïnus”, “Hoe God verscheen in Saksenland” en “Hoe God verscheen in Friesland”(www.deventeruniversitairepers.nl) het antwoord. Een inkijk-exemplaar van een bijzondere facsimile-uitgave van het Getijdenboek van Geert Grote is deze middag aanwezig.

Verder zal een nadere toelichting worden gegeven op het op 29 juni 2015 gepresenteerde visiedocument “De Geert Grote Universiteit in Abdij Sion” en zal worden ingegaan op de huidige stand van zaken, ook wat betreft het Comité van Aanbeveling.

Het publieksprogramma begint op donderdag 20 augustus 2015 om 15 uur (inloop vanaf 14.30 uur) in de Lebuïnustoren aan het Grote Kerkhof in het hart van Deventer en eindigt om 17 uur met een borrel. Vanaf Deventer CS is het ca. 10 minuten lopen naar de kerktoren. Betaald parkeren kan ter plekke of op de aangrenzende Nieuwe Markt. Gratis parkeren is mogelijk op de Worp (nabij IJsselhotel), waarna men het pontje naar de overkant neemt; van daaruit is het slechts 1 minuut lopen.

LET OP: Deelname is gratis, maar opgave is verplicht via info@geertgrote-univ.nl.

CU-voorman neemt GGU-visiedocument in ontvangst

Fractievoorzitter Jan Westert van de ChristenUnie (CU) neemt op 29 juni in Deventer het eerste exemplaar van het nieuwe visiedocument van de Geert Grote Universiteit (GGU) in ontvangst.

De GGU wil met de brochure “De Geert Grote Universiteit in Abdij Sion” overheden, zusterinstellingen, bedrijven en particulieren als bondgenoten betrekken bij de omvorming van de door de trappisten verlaten Abdij Sion te Diepenveen tot de eerste Universiteit voor de Geesteswetenschappen in Overijssel.

Jan Westert (1951) is sinds 2011 CU-fractievoorzitter in Provinciale Staten van Overijssel. Als lijsttrekker voor de Statenverkiezingen van 2015 brak hij tijdens het verkiezingsdebat in Deventer een lans voor de GGU en won er een zetel bij. Sinds mei vormt zijn partij een coalitie met CDA, VVD en D66. De politicus Westert is afkomstig uit de onderwijswereld en was ondermeer voorzitter van het curatorium van de Mr G. Groen van Prinstererstichting, het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie (2008-2014).

In 2015 bestaat het Rudolf von Laun Instituut voor Toegepaste Metafysica 20 jaar. Dit wetenschappelijk onderzoekscentrum houdt zich bezig met de fundamenten van democratie en rechtsstaat en vormt de basis van de op 29 juni 2006 opgerichte GGU.

De presentatie vindt maandag 29 juni om 19 uur plaats in de tijdelijke huisvesting van de GGU in het oude Hegius Gymnasium, ingang aan de Nieuwe Markt 23 te Deventer. Vrije toegang voor wie zich vooraf aanmeldt via: info@geertgrote-univ.nl. U mag ook een briefje schrijven naar het Universiteitssecretariaat, Sandrasteeg 8, 7411 KS Deventer of bellen met 0570 600 134.

De Nieuwe Markt is 10 minuten lopen vanaf Deventer CS. Duur betaald parkeren (tot 22 uur) kan op Nieuwe Markt of Grote Kerkhof. Gratis parkeren kan op de Worp (nabij IJsselhotel) aan de andere kant van de rivier, waarna men per pontje de IJssel kan oversteken; vanaf de oever is het één minuut lopen. Het pontje vaart tot 23 uur.

Als u niet naar de presentatie kunt komen, maar de brochure wel toegestuurd wilt krijgen, dan kunt u deze voor drie euro bestellen via de webwinkel van de GGU die u HIER vindt.
U kunt de brochure tevens als digitaal document HIER ophalen.

Eindelijk erkenning voor ‘Civis Mundi’ Couwenberg

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) heeft op 15 januari 2015 Prof. Dr S.W. Couwenberg onderscheiden met een ‘Desiderius’ tijdens de presentatie van het nieuwe Civis Mundi Jaarboek, uitgegeven door de Deventer Universitaire Pers (DUP), die de middag organiseerde in samenwerking met de EUR, de Stichting Civis Mundi en de Geert Grote Universiteit (GGU).

Couwenberg kreeg het bronzen beeldje van Desiderius Erasmus van Rotterdam als onderscheiding uitgereikt door Prof. Dr H.A.P. Pols, Rector Magnificus van de EUR, voor zijn uitzonderlijke bijdrage aan het publieke debat en de opinievorming in Nederland in de afgelopen halve eeuw. Als weinig anderen is hij een bruggenbouwer gebleken tussen de ivoren toren van de universiteit en de maatschappij, aldus Pols in de ‘Faculty Club’ op de 17e verdieping van de Tinbergentoren met uitzicht over een mistige Maasstad.

IMG_3320_1

Prof. Dr S.W. Couwenberg ontvangt uit handen van Prof. Dr H.A.P. Pols, Rector Magnificus van de Erasmus Universiteit Rotterdam, een ‘Desiderius’.

De Rector Magnificus ontving na zijn toespraak het eerste exemplaar van ‘Civis Mundi Jaarboek MMXIV: Heeft geschiedenis zin? Of is dat een onzinnige vraag?’ uit handen van uitgever Sybrand Buve van de DUP, tevens universiteitssecretaris van de GGU.

IMG_3323_1

Uitgever Sybrand Buve van de Deventer Universitaire Pers (links, op de rug gezien) overhandigt het eerste exemplaar van het Civis Mundi Jaarboek aan Rector Magnificus Pols van de Erasmus Universiteit Rotterdam en aan auteur Prof. Couwenberg.

Onder de ca. 50 aanwezigen waren ook andere Nederlandse opinieleiders en intellectuelen aanwezig, zoals de Amsterdamse historicus en publicist Dirk-Jan van Baar, de Leidse rechtsfilosoof Afshin Ellian en de Rotterdamse cultuurfilosoof Jos de Mul. Ook de eerste bezetter van de bijzondere Civis Mundi Leerstoel voor Filosofie van Cultuur, Politiek en Religie, mevrouw Marli Huijer, gaf acte de présence, evenals Jeroen Buve, directeur van het Rudolf von Laun Instituut voor Toegepaste Metafysica en geestelijk vader van de Deventer Universiteit.

IMG_3336_1

Van links naar rechts: Dirk-Jan van Baar, Paul Cliteur, Hugo Verbrugh, Gelijn Molier, Wim Couwenberg met Desiderius, Sybrand Buve, Jeroen Buve en Koo van der Wal en op de voorgrond cartoonist Djanko bij de presentatie van Civis Mundi Jaarboek MMXIV.

Lofredes werden gehouden door de hoogleraren Paul Cliteur (Universiteit Leiden) en Koo van der Wal (EUR). Wiskundige en radicale vrijdenker Wim Rietdijk (87), vroeger ook wel ‘de Robespierre van Rotterdam’ genoemd, getuigde van de intellectuele eerlijkheid en integriteit van de gehuldigde als mens en als levenslange vriend.

Cartoonist en componist Djanko (nom de plume van de zoon van Couwenberg) had voor deze gelegenheid een tekening gemaakt( zie ook: www.djanko.nl) en een erg geestig liedje voor zijn vader gecomponeerd, dat hij ten gehore bracht.

CM-Jaarboek2015-kleur_1

Prof. Dr S.W. (Wim) Couwenberg (89) was bijna 20 jaar hoogleraar Staats- en Bestuursrecht aan de EUR. Hij is nog steeds maatschappelijk en wetenschappelijk actief, primair als Hoofdredacteur-Directeur van Civis Mundi maar bijvoorbeeld ook als lid van de Raad van Advies van de Geert Grote Universiteit. De nestor van de Nederlandse publieke intellectuelen toonde zich verrast en zichtbaar geroerd door de onderscheiding.

IMG_3325_1

‘Professor Couwenberg heeft lang op zo’n erkenning moeten wachten, maar, zoals de Friezen zeggen: “Better let as net!”. Couwenberg had de moed standpunten in te nemen die als tegendraads golden op politiek en maatschappelijk gebied, zoals integratie. Deze houding heeft hem veel weerstand opgeleverd, maar de geschiedenis heeft hem gelijk gegeven,’ aldus Sybrand Buve. ‘Deze man verdient een standbeeld.’

50 jaar geleden verscheen het eerste Jaarboek van het door Couwenberg opgerichte Civis Mundi (Latijn voor ‘De Wereldburger’), tijdschrift voor politieke filosofie en cultuur. Het nieuwste Jaarboek, ‘Heeft geschiedenis zin? Of is dit een onzinnige vraag?’ is verkrijgbaar in de boekhandel of bestelbaar via de webwinkel van de uitgeverij: www.universitairepers.nl.

N.B.
De integrale tekst van de lezing van Paul Cliteur kunt u hier lezen of ophalen.

Hoe democratiseer je de Islam?

Het afschieten van de hele redactie van het Franse tijdschrift Charlie Hebdo dat ook internationaal symbool staat voor de democratische vrijheid van meningsuiting is wat betreft zijn politieke impact vergelijkbaar met ‘9/11’. Het wordt steeds duidelijker dat wij ons niet meer kunnen neerleggen bij het dilemma waar de radicale Islam ons voor wil plaatsen: ofwel aanvaarden dat de Islam ons gaat overheersen langs de weg der geleidelijkheid, dus door steeds meer toe te geven aan hun oplopende eisen, ofwel door de verliezende partij te zijn in een burgeroorlogachtige revolutie.

Zo’n oorlog is niet meer regulier te winnen, want het wordt een guerrilla, die werkt als een veenbrand. Door de steeds onbeperktere mogelijkheden van de sociale media en de onder andere daardoor langzaam oncontroleerbare beschikbaarheid van automatische wapens, wordt de democratie nu het meest bedreigd door wat ook haar wereldwijde expansie heeft mogelijk gemaakt. Wat hier bestreden wordt, zijn geen ditjes en datjes, maar primair en expliciet de democratie en de door deze radicalen vervloekte democratische vrijheid. Afgezien van het onontkoombare misbruik dat ervan gemaakt is en altijd ook gemaakt zal worden, wordt juist die vrijheid door ons gezien als de voorwaarde voor alle welvaart, wetenschap, welzijn en geluk.

Als we aan dit dilemma willen ontsnappen, lijkt het mij steeds belangrijker te worden, dat wij gaan nadenken over wat democratie nu eigenlijk is. Als het meerderheidsprincipe bepalend zou zijn voor de democratie  – waarvan de grootste rechtsgeleerden in Nederland overtuigd lijken te zijn – dan is het aftellen tot er een meerderheid ontstaat of wordt afgedwongen, die de sharia zal invoeren. Dat gaat dan via de weg der geleidelijkheid, maar zal in zijn consequenties voor de democratie catastrofaal zijn. Want zowel de Soennieten als de Sjiïeten zijn principieel tegen de universele democratische gelijkheid en de daarop gebaseerde gelijkwaardigheid, die zij als strijdig met de wil van Allah beschouwen, ook als ze dat om begrijpelijke redenen hier in Nederland niet expliciet zullen zeggen. Men kan hen dat niet kwalijk nemen: het is deel van hun religieuze identiteit. En het terrorisme, dat zich op hun Islam beroept, is voor hen zeer waarschijnlijk nog erger en pijnlijker dan voor de niet-moslims.

En toch is die gelijkheid de richtinggevende, alles bepalende grondslag van de democratie, die nooit honderd procent werkelijkheid zal worden, omdat geen mens nu eenmaal gelijk is aan een ander. De gelijkheid of gelijkwaardigheid is daarom geen norm, die vaststaat, zoals de andere normen van de democratie: de vrijheid als verantwoordelijkheid, het recht van de zwakken en de trouw als universeel. Die normen gelden als absoluut in elke democratie, ook als dat vaak niet expliciet wordt ingezien. Maar de gelijkheid is wel de bron van alles wat de democratie heeft voortgebracht, en als die niet aanvaard wordt, is geen democratie mogelijk. En dat is het probleem bij Soennieten en Sjiïeten, maar niet bij de Alevieten, die fundamenteel democratisch denken en de gelijkwaardigheid van mannen en vrouwen, gelovigen en ongelovigen etc. aanvaarden en die zeggen dat ook de redelijkheid iets is, dat God de mens gegeven heeft om die voor de mensheid in te zetten in vrijheid, gerechtigheid en trouw.

Als wij aan het boven geschetste dilemma willen ontkomen, is volgens mij geweld een even slechte raadgever als de in haar consequenties ondoordachte tolerantie. Ons beleid zou er op gericht moeten zijn, de Islam expliciet te helpen zich van binnenuit in democratische richting te ontwikkelen. En ik denk dat wij daarvoor voorlopig geen betere – en ik denk ook geen andere – partners hebben dan de hier in Deventer relatief talrijke Alevieten (Deventer telt zelfs de grootste Alevitische gemeenschap van Nederland) – die als enige moslims de democratie met hart en ziel zijn toegedaan. Geef hen dan de ruimte en de expliciete ondersteuning van overheidswege, om die missie door scholing en andere educatieve, wellicht ook wetenschappelijke, activiteiten in de andere islamitische genootschappen van onze samenleving te kunnen realiseren.

Begin dan niet meteen met de dooddoener, dat je de andere moslims niet mag discrimineren, want wat hier op het spel staat, is juist de basis van elke non-discriminatie: de gelijkheid. En ik ben ervan overtuigd, dat ook de andere islamieten hen later dankbaar zullen zijn, dat ze door wijs beleid geholpen werden, niet ook zelf slachtoffer te worden van een voor iedereen rampzalige burgeroorlog.

Het huidige beleid van pappen en nat houden kan in oorzakelijk verband gebracht worden met de academische miskenning van wat de democratie in wezen is: men denkt nu tot in de hoogste kringen dat een meerderheid over het lot van de democratie kan beslissen, omdat men niet ziet dat die meerderheid in dienst staat van het behoud van de democratie en nooit bedacht is om de democratie te ondermijnen of af te schaffen.

Het laatste woord is daarom nooit aan de Grondwet, maar aan de niet in wetteksten te vangen Constitutie, die in de gecodificeerde grondwet haar fysieke neerslag vindt. In Duitsland is men zich daar sterker van bewust geworden door de ervaringen met het nationaal-socialisme, dat zich heel bewust aan de grondwet hield, om de democratie te kunnen afschaffen. Door die ervaring is men zich sterker gaan realiseren, dat Verfassung (Constitutie) en Verfassungsgesetz (geschreven Grondwet) niet hetzelfde zijn. In de huidige positivistisch georiënteerde juridische opleidingen komt dat amper ter sprake. Het zou dan ook verstandig zijn, tegelijk met dit nieuwe beleid ten aanzien van de Alevieten ook het eenzijdige positivisme van onze rechtsgeleerden van overheidswege aan de kaak te stellen. Daarbij zou de hier in Deventer ontwikkelde hypothese van de dubbele waarheid (veritas duplex) van cruciaal belang kunnen zijn.

Deventer, 7 januari 2015

J.D.J. Buve

N.B. U kunt reageren via vonlauninstituut@geertgrote-univ.nl

Topjurist A.Q.C. Tak: Buve is de grootste Nederlandse filosoof

 

Jeroen Buve van de Geert Grote Universiteit te Deventer is ‘de grootste Nederlandse filosoof van deze tijd’. Dat zegt Prof. Mr A.Q.C. Tak in de onlangs verschenen vijfde geheel herziene en geactualiseerde druk van zijn 4-delige standaardwerk over Het Nederlandse Bestuursprocesrecht in Theorie en Praktijk (Wolf Legal Publishers, 2014). De nieuwste editie van dit monumentale werk telt 2974 pagina’s en meer dan 10.000 voetnoten en wordt door juristen en rechtenstudenten in de wandeling dan ook ‘De Dikke Tak’ genoemd.

De topjurist, emeritus hoogleraar in het Recht, in het bijzonder in het Staatsrecht en het Bestuursrecht aan de Universiteit Maastricht, is stichter van de Maastrichtse School. Hij noemt Buve de grote inspirator van deze bewerking. Tak: ‘Buve (…) stelt vanuit zijn leer van ‘de dubbele waarheid’, dat het enige resultaat dat wetenschappelijk verantwoord mag heten, niet alleen moet voldoen aan de eisen van (…) ‘Verstand’ maar ook aan die van (…) ‘Vernunft’. Het resultaat moet, anders gezegd, zowel de rationele toets als de toets van het ‘gezond verstand’ kunnen doorstaan.’ (p. II).
Vervolgens citeert Tak een halve pagina uit Plato in het Vaticaan (Deventer Universitaire Pers, 2012), waarna hij opmerkt: ‘Buve is geen jurist, maar deze woordvoerder van de wijsbegeerte (nog altijd de moeder der wetenschappen!) slaat hier ook de juridische spijker precies op zijn kop. De eenzijdig rationele vakuitoefening van de huidige generatie rechters verdraagt geen ‘gezond verstand’, geen ‘rechtvaardigheidsgevoelen’ meer.’ (p. III). Verderop concludeert de auteur: ‘De aristotelische tijdgeest met haar puur fysische, rechtspositivistische rationele wetenschapsopvatting loopt vast in het rechtspositivisme van elektronische normen en standaards. Enkel een herbezinning op de metafysische werkelijkheid is in staat het verloren evenwicht te hervinden: de dubbele werkelijkheid van Buve.’ (p. VI).

Later herhaalde Prof. Tak zijn opvatting over de Deventer filosoof voor een studentenpubliek in Antwerpen, maar liet het adjectief ‘Nederlandse’ zelfs weg. Buve is dus de grootste filosoof tout court.

Buve reageert verheugd: ‘Ik had niet gedacht dat ik nog bij leven mee zou maken dat zo’n groot rechtsgeleerde van het kaliber-Tak dat over mij publiekelijk zou zeggen. Ik dacht: dat komt pas na mijn dood. Mijn filosofische vakbroeders blijven over mij zwijgen. Ik heb daar begrip voor. Het is ook erg veel gevraagd van mensen om hen tot de conclusie te laten komen dat hun hele denken aan herziening toe is. Daarom denk ik dat de Nederlandse filosofen pas wakker zullen worden als eerst de beoefenaren van alle andere disciplines in binnen- en buitenland het belang van de theorie van de veritas duplex zullen hebben ingezien. Maar ik ben hoopvol over de jongeren van nu: die begrijpen mijn verhaal meteen.’

SOCIALICON
GGU op Facebook
GGU op Youtube