Boeken van de Universitaire Pers

LAUNIANA MAIORA

Filosofische essays, uitgegeven onder auspiciën van het Rudolf von Laun Instituut voor Toegepaste Metafysica, onderzoekscentrum van de Geert Grote Universiteit.

DE NIEUWE MERKUUR

DE NIEUWE MERKUUR Tijdschrift voor reflexieve serendipiteit’ Lente 2016 | 1 Prijs: € 19,00 voor een proefnummer € 48,00 voor…

Heeft geschiedenis zin?

Onder redactie van Prof. Dr S.W. Couwenberg en Prof. Dr P.B. Cliteur.

HOE GOD VERSCHEEN IN SAKSENLAND

Deventer Historische Reeks
Genomineerd voor de prijs van Overijssels Boek van het Jaar 2012

TERUG NAAR DE WARE LEBUINUS

Dr Dirk Otten is germanist. Hij was werkzaam als leraar Duits in Heerde en als redacteur van de Grote Woordenboeken Nederlands-Duits en Duits-Nederlands van Van Dale.

ZIEL OP DE FIETS

Gerard Oostvogel was onder meer studentenpastor te Utrecht, pastor te Bilthoven en voorzitter van de Acht Mei Beweging.

LAUNIANA MINORA

In deze serie wordt de jaarlijkse Von Laun Lezing gepubliceerd. De serie staat ook open voor andere kleine programmatische geschriften met betrekking tot de Geert Grote Universiteit.

METAFYSICA OP HET SCHERP VAN DE SNEDE

Debat tussen zeven vooraanstaande filosofen in de “Werkgroep Metafysica”, ondermeer om de theorie van de dubbele waarheid (verstandelijkheid versus redelijkheid) kritisch te bevragen.

ETNISCHE ZUIVERING IN MIDDEN-EUROPA

Natievorming en staatsburgerschap in de XXe eeuw.
Met een voorwoord van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties, Ruud Lubbers.

HEGEL ACTUEEL

Een boeiende serie lezingen, door twaalf Nederlandstalige Hegelkenners voor het Nederlands Filosofisch Genootschap gehouden, als boek uitgewerkt.

DE TEMPEL VAN DELPHI

De lezer wordt op soms adembenemende wijze meegevoerd langs alle hoogte- en dieptepunten van het Westerse denken. Daarbij valt op dat er bepaald geen stijgende lijn zit in het denken.

GEERT GROTE PEN 2011

Nederlandstalige masterscripties van 5 jonge filosofen.

NATUURRECHT, CULTUURRECHT, CONSERVATISME

Een helder en overtuigend geschreven argumentatie. Dr Paul Cliteur breekt een lans voor het normatieve aspect van de klassieke natuurrechtsleer.

PLATO IN HET VATICAAN

Een pleidooi voor Gezond Verstand in Wetenschap, Kerk en Democratie. Ontstaan uit de groeiende onrust over de toestand van de R.K. Kerk in Europa.

LIBER UNIVERSITATIS

‘Liber Universitatis: Aan de Slapende Intellectuelen van de Lage Landen’, door dr Jeroen Buve

CONTRA TURRIM

Nu actueler dan ooit: Geert Grote en de kredietcrisis, door dr. Jeroen Buve

DARWIN, LIEFDE EN GOD

Darwin, Liefde en God. Het belang van evolutie voor theologen, door Jan W. Stoop

EUROPA REFLEXIEF

‘Europa Refexief’: een grondige bezinning op de Europese Geest!, door Damiaan Meuwissen

GEERT GROTE PEN 2012

Nederlandstalige masterscripties van 5 jonge filosofen.

HOE GOD VERSCHEEN IN FRIESLAND

Het tweede deel van de Historische Reeks, door dr. Dirk Otten

 

SOCIALICON
GGU op Facebook
GGU op Youtube