Nieuwsbrief

Kerstmis 2018

OP NAAR MOOIE TOEKOMST, het fundament is gelegd!
De GGU heeft in 2018 haar vestigingsplaats gevonden in de oude Limburgse abdij Rolduc. De gehele bibliotheek is verhuisd en de eerste publieksactiviteit is succesvol gerealiseerd. Opluchting en dankbaarheid overheersen nu, al beseffen wij dat er nog een lange weg te gaan is. En dat na alles wat wij de afgelopen jaren meegemaakt hebben in onze queeste naar een definitief domicilie voor de GGU. Onze zoektocht ging van de trappistenabdij Sion te Diepenveen (2015), via het oude bibliotheekgebouw van de Protestants Theologische Universiteit in Kampen (2016) naar het voormalige nonnenklooster Elsendael te Boxmeer (2017). Bij zo vele missers zou men de moed makkelijk in de schoenen kunnen laten zinken. In elk geval heeft deze odyssee nederiger gemaakt. Na de graflegging van haar grondlegger in 2017 was het voor de GGU even zoeken naar het licht aan het eind van de tunnel en dat hebben wij nu gevonden in de abdij Rolduc. Een locatie waar Geert Grote zelf ook vertoefd heeft.

Rolduc is een centrum dat al sinds meer dan negen eeuwen vruchten van cultuur, educatie en wetenschap heeft voortgebracht. Vanuit deze nieuwe vestigingsplaats verwachten wij dat de GGU in tijden van Dauerablenkung een glanzende bijdrage kan leveren aan het grote verhaal van Limburg, Nederland en Europa. Wij zien deze toekomst met vertrouwen tegemoet.

Wij danken langs deze weg allen die op welke wijze dan ook hebben bijgedragen aan het realiseren van de huidige status quo. En vooral de fysieke verhuizing van Overijssel naar Limburg. Op de eerste plaats de vele vrijwilligers, vaste en eenmalige. Maar zeker ook de donateurs die alle operaties van de afgelopen jaren financieel mogelijk hebben gemaakt.
De volgende stap: inrichten van de bibliotheek

2019 zal in het teken staan van het opknappen van de sinds 2011 leegstaande klaslokalen in de zuidvleugel en van het inrichten van de bibliotheek. Aanvullend op de reeds aanwezige anderhalve kilometer boekenplank is een extra kilometer boekenplank nodig. Daarvoor verwachten wij dat alleen aan materiaalkosten al € 30.000,- uitgegeven zal worden. Wij zijn nu dan ook op zoek naar de middelen voor deze investeringen en waarderen het zeer als u hieraan een financiële bijdrage wilt leveren. De GGU heeft ANBI status, daardoor is uw gift fiscaal aftrekbaar. Als u voor 31 december 2018 uw gift overmaakt, kunt u deze in 2019 fiscaal aftrekken bij uw belastingaangifte over 2018. Het IBAN nummer is NL85 RABO 0124 1630 84 t.n.v. St. Geert Grote Universiteit

Ook giften in natura zijn zeer welkom. Er is veel werk te verzetten. Als u ons wilt helpen bij de werkzaamheden zelf, dan kunt u dit kenbaar maken via een emailbericht aan info@geertgrote.nl. Na uw bericht zoeken wij contact met u voor verdere afspraken.

GGU wenst U en de Uwen een Zalig Kerstmis en veel heil en zegen over het jaar 2019.

KRONIEK
SLAVISCH SYMPOSIUM 2018 EERSTE GESLAAGDE ACTIVITEIT IN ROLDUC
Het 6e Slavisch Symposium op 24 november 2018 was met 30 deelnemers een mooie en inhoudelijk rijke eerste activiteit van de GGU in Rolduc. De opening werd verricht door de honorair consul-generaal van de Russische Federatie in Maastricht, Constantijn van Vloten, die - heel symbolisch - de achterkleinzoon is van de in de 19e eeuw uit Deventer verjaagde rector van het Athenaeum Illustre, Prof. Johannes van Vloten.
Consul-generaal Van Vloten benadrukte in zijn toespraak het belang van de vestiging van de het Gerson Instituut van de GGU in Rolduc en van de voortzetting van de Slavische Symposia aldaar. De GGU zal in de toekomst op Rusland kunnen rekenen. Ter bezegeling hiervan overhandigde hij namens de Russische Federatie een prachtig bord van St Petersburg - dat het wapen deelt met het hartschild van de GGU - aan een aangenaam verraste Universiteitssecretaris Sybrand Buve.

Het Symposium, gewijd aan het “Scharnierjaar 1918” stond onder de voortreffelijke leiding van twee Limburgse slavisten, mevrouw Drs Esther van Loo en Dr Peter van Nunen. Hoofdspreker was Prof. Dr W.G. (Willem) Weststeijn, emeritus hoogleraar Slavische Letterkunde aan de UvA en doyen van de Nederlandse Slavistiek, aan de vooravond van diens 75e verjaardag. De andere sprekers waren Frederik Erens, Arent van Nieukerken, Eric Metz en András Krahl. De uitwerkingen van de lezingen verschijnen komend voorjaar in een Festschrift als eerbetoon aan Prof. Weststeijn.

GGU AANWEZIG BIJ BISSCHOPSWIJDING ROERMOND
Op 8 december 2018 was een GGU-delegatie aanwezig bij de wijding van de deken van Venray, Mgr drs H.M.G. (Harrie) Smeets (58), tot 24e Bisschop van Roermond. Daarmee is Mgr Smeets de 11e episcopale eigenaar van Abdij Rolduc en dus de nieuwe “huisbaas” van de GGU. Het was een even indrukwekkende als inspirerende 2,5 uur durende gebeurtenis waarin Limburgers van alle geledingen waren vertegenwoordigd, evenals kerkelijke en wereldlijke gezagsdragers uit Limburg, Nederland en Europa.

Uitschrijven / Gegevens wijzigen
Powered door YMLP