Nieuwsbrief GGU Rolduc

HERFST 2019

AGENDA
3 november
Prof. Teunissen houdt Von Laun Lezing 2019: “Het Böckenförde-dictum als het E=MC² van het Staatsrecht”
Op 3 november houdt Prof. mr Jos Teunissen de Von Laun Lezing 2019 met als titel: “Het Böckenförde-Diktum als het E=MC² van het Staatsrecht”. Hiermee eert GGU Rolduc de Duitse staatsrechtsgeleerde en katholiek rechtsfilosoof Ernst-Wolfgang Böckenförde (1930-2019) die in februari overleed. Zijn heengaan is nagenoeg geheel aan het Nederlandse publieke oog ontglipt. Reden te meer om de Von Laun Lezing 2019 te wijden aan de grote Duitse denker die Böckenförde was.
De naam van Böckenförde is verbonden aan de rechtsstatelijke paradox die in de literatuur bekend is geworden als de ‘Böckenfördeparadox’, namelijk dat een democratische rechtsstaat voor zijn (voort)bestaan afhankelijk is van voorwaarden die hij zelf niet kan garanderen.
Prof. mr J.M.H.F. (Jos) Teunissen (Gennep, 1954) is sinds 2000 verbonden aan de Open Universiteit te Heerlen; aanvankelijk als universitair hoofddocent en sinds 2006 als hoogleraar Staats- en Bestuursrecht. In 2015 werd hij benoemd tot universiteitshoogleraar Algemene Staatsleer.
De Von Laun Lezing is een jaarlijks terugkerend publieksevenement. Steeds markeert een prominente geleerde uit binnen- of buitenland de verjaardag van de opening van het Rudolf von Laun Instituut voor Toegepaste Metafysica door Dr Jeroen Buve en Dr Otto von Laun op 3 november 1995: het filosofisch onderzoeksinstituut dat de fundamenten bestudeert van recht en democratie en dat aan de basis ligt van de GGU in Rolduc.
Lees meer op www.geertgrote.nl
Plaats: Rolduc, Zaal 14
Datum: zondag 3 november 2019 om 15 uur (zaal open vanaf 14.30 uur)
Entree: €10, incl. koffie/thee (studenten half geld)
Reserveren voor 31 oktober is gewenst via de WEBWINKEL of door een bericht te sturen naar info@geertgrote.nl
KRONIEK
GGU aanwezig bij herbegrafenis Bisschop Van Hoensbroeck te Venlo
Universiteitssecretaris Sybrand Buve heeft namens GGU Rolduc op 17 augustus 2019 in de Sint Martinusbasiliek te Venlo de herbegrafenis bijgewoond van Mgr Philippe van Hoensbroeck (1724-1793), 13e Bisschop van Roermond sinds 1775. Aangezien deze bisschop stierf, terwijl hij op de vlucht was voor Franse revolutionaire troepen, is hij inderhaast te Venlo begraven, zonder ooit een waardige uitvaartmis te hebben gehad.
Het was een indrukwekkende, zij het niet met emotie overladen plechtigheid, aangezien de man die in de kist lag al 226 jaar dood was. Niettemin waren twee verre (Duitse) familieleden van de overledene aanwezig, de Reichsgräfinnen von und zu Hoensbroech. Namens de Provincie Limburg was gedeputeerde Ger Koopmans aanwezig. De plechtigheid werd geleid door de verre opvolger van Van Hoensbroeck, Mgr Harrie Smeets, de 24e Bisschop van Roermond, geassisteerd door Deken Jos Spee van Venlo. Meer over de achtergrond van de bisschop en over zijn herbegrafenis kunt u hier lezen.
635e Sterfdag Geert Grote met lezing Von Meyenfeldt herdacht
De Geert Grote Lezing 2019 op 24 augustus 2019 te Rolduc (“Wie was Geert Grote?”), gehouden door taalkundige en biografe Fokkelien von Meyenfeldt, was een bescheiden succes te noemen. Het was een goed gebracht verhaal, gevolgd door veel zinnige vragen uit de zaal. Voor de meeste aanwezigen, voornamelijk afkomstig uit de regio Zuid-Limburg, was het niet alleen een eerste kennismaking met de GGU, maar tevens met de figuur van Geert Grote (1340-1384), grondlegger van de Moderne Devotie. Dat gold uiteraard niet voor Dr Detlev Rohling, priester-docent Filosofie en oud-bibliothecaris van het Grootseminarie, die als Duitser geïnteresseerd was in de internationale contacten van Geert Grote met tijdgenoten.
Een aantal prominente Kerkradenaren liet na afloop weten bijzonder te zijn getroffen door de lezing van Fokkelien von Meyenfeldt en door de figuur van Geert Grote als “nuchtere gelovige” die de kerk van binnenuit wilde hervormen. Men is ervan overtuigd dat de ideeën van Geert Grote van waarde zijn, ook voor de katholieke kerk en voor de Nederlandse samenleving van vandaag.
Na de Geert Grote Lezing gaf Sybrand Buve een kleine toelichting op de plannen voor de GGU in Rolduc. Alle aanwezigen vonden dit initiatief prima passen bij Rolduc.
Elk jaar staat de GGU rond 20 augustus stil bij het overlijden van haar naamgever. In 2019 is het 635 jaar geleden dat Geert Grote overleed. Fokkelien von Meyenfeldt werkt momenteel aan een biografie van hem, die bij gelegenheid van zijn 680e verjaardag in 2020 zal verschijnen bij de Deventer Universitaire Pers
Geef je op voor Klankbordgroep
Op 5 oktober 2019 vond de eerste bijeenkomst van de Kerkraadse Klankbordgroep voor GGU Rolduc plaats. In november volgt weer een bijeenkomst. Wie belangstelling heeft om mee te denken, kan zich opgeven via info@geertgrote.nl. Voor deelnemers zijn aan de klankbordsessies geen kosten aan verbonden en deelname hieraan verplicht tot niets.

Uitschrijven / Gegevens wijzigen
Powered door YMLP