Nieuwsbrief
Kerstmis 2017

KERSTWENS
Nederland viert uitbundiger Kerstmis dan ooit als we de verkoopcijfers mogen geloven, en men bestookt elkaar met al dan niet digitale kerstkaarten met sneeuwpoppen, kerstmannen, kerstballen, rendieren, roodborstjes, pimpelmeesjes en hulstkransen. Bij navraag in een middelgrote provinciestad blijkt geen winkel in staat een kerstkaart te verkopen met het Kind in de kribbe... en aangezien er verder nooit naar een kaart-met-kerststal wordt gevraagd, lijkt deze ook niet te worden gemist.
Wat in elk geval wel massaal wordt gemist, is de kern van Kerst-mis of, vooruit, om het even: Christ-mas(s): de viering van de (logischerwijze onmogelijke, maar voor een elementair begrip van de Europese cultuur zo essentiële) menswording van God in Jezus Christus, waarvoor men in de Latijnse liturgie het hoofd buigt: “Et incarnatus est...”
Daarom wenst de GGU U en de Uwen in de geest van haar grondlegger een Zalig Kerstmis en een Geestkrachtig 2018!
Wie holle frasen in het algemeen, en met Kerstmis in het bijzonder, wil bestrijden, vindt de GGU meestal aan zijn kant, maar ze laat het op inhoudelijk vlak nu even afweten. Alles ligt stil en er lijkt niets meer te gebeuren, nu haar initiator en aanjager, de filosoof Jeroen Buve, is overleden en bijgezet. Maar schijn bedriegt. Er gebeurt heel veel achter de (computer)schermen. Wel is waar dat de GGU voor de grootste uitdaging in haar bestaan tot dusverre staat. Het geesteskind van J.D.J. Buve voert na diens overlijden een zware overlevingsstrijd. Hierbij vindt de GGU gelukkig steeds meer goede helpers en bondgenoten op haar pad.
KERSTACTIE: RED DE BIBLIOTHEEK!
De GGU verkeert dus in een tussentijd. Vanaf maart 2018 is er geen plek meer voor de bibliotheek in Kampen. Dit betekent dat we de boeken een periode moeten verhuizen en opslaan. In dit kader doen wij een beroep op iedereen die een financiële bijdrage wil leveren aan het behoud van de Bibliotheca Launiana.
Hiervoor is op 18 december een Boekenfonds ingesteld op initiatief van mevrouw Nan Pluymackers en de heer Manfred Markhorst. We streven naar een bedrag van 20.000 euro voor de verhuizing van de 50.000 boeken uit Kampen, hun (tijdelijke) herplaatsing en hun conservering onder goede omstandigheden van luchtvochtigheid etc. Elke voor de redding van deze boeken geoormerkte bijdrage, hoe klein of groot, is welkom!
We kunnen niet meedoen aan het publicitaire geweld van allerlei grote goede doelen die dezer dagen in glazen huizen over elkaar heen buitelen. De aaibaarheidsfactor van ons goede doel is gering en de bestuurders en adviseurs doen hun werk dan ook vrijwillig. Voeg daaraan toe dat al een aantal jaar geleden uit onderzoek door de Koninklijke Bibliotheek is gebleken dat het hier een beschermenswaardige collectie betreft, en u zult ervan overtuigd zijn dat u iets moet doen ter behoud van dit roerende culturele erfgoed.
De GGU is sinds 2008 door de Belastingdienst erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat als u uiterlijk op 31 december 2017 iets schenkt aan de GGU, dit fiscaal aftrekbaar is in 2018. Uw voor de boeken geoormerkte bijdrage kunt u storten op IBAN NL85 RABO 0124 1630 84 t.n.v. Stichting Geert Grote Universiteit te Deventer o.v.v. ‘Bibliotheekfonds’.
Mocht iemand in Gelderland, Brabant of Limburg een tijdelijke droge en veilige opslagplaats - tegen lage kosten - weten, dan horen wij het heel graag... Het mag ook een kerststal zijn, als die maar droog is en een gewicht van 25 ton kan dragen.
U kunt mailen naar info@geertgrote.nl
KRONIEK KLOOSTER ELSENDAEL
Alleen mensen die meer dan ‘een tonnetje op de plank hebben liggen’, zouden zich het nu volgende moeten aantrekken. Niet alleen moet de GGU binnen een paar maanden haar bibliotheek uit Kampen halen (zie boven), maar al op 31 december 2017 eindigt de termijn van aan de GGU toegekende exclusiviteit in de besprekingen over de verwerving van Klooster Elsendael te Boxmeer. Dit houdt in dat vanaf dat moment platte, maar kapitaalkrachtige marktpartijen een bod op dit juweel uit de 17e eeuw mogen doen.
Het ziet er nu niet naar uit dat de GGU die datum haalt, aangezien er pas uitzicht is op dekking van de helft van de investeringsbegroting van 3,85 miljoen euro. Een grote bank heeft wel belangstelling voor co-financiering getoond. Verder lopen nog gesprekken met enkele vermogende particulieren en families die hier niet bij name kunnen worden genoemd.
Het universiteitsbestuur heeft voor kleine groepjes belangstellenden drie ontvangsten met rondleidingen georganiseerd in Klooster Elsendael te Boxmeer, de plaats waar de GGU zich in 2018 hoopt te kunnen vestigen. Deze ontvangsten zijn gehouden op 14 september, 5 oktober en 16 november, waarbij de 10 à 15 aanwezigen ook een exemplaar ontvingen van het visiedocument annex bedrijfsplan Geert Grote Universiteit welkom in Klooster Elsendael te Boxmeer. Investeringsplan 2017-2022. Universiteit - Hotel - Kliniek.
Deze presentaties vormen een begin van draagvlak, waarbij opvalt dat bovengenoemd investeringsplan de lezer aanspreekt. Er is nog geen negatieve kritiek op gekomen. De cijfermatige onderbouwing en conservatieve begrotingen wekken vertrouwen, evenals het onderliggende verdienmodel door de overname van een inpandig goed lopend horecabedrijf met een bezettingsgraad van 70 procent. Dat laatste reduceert voor een aantal investeerders het risico dat de exploitatie van het voormalige Karmelietessenklooster niet zou lukken tot een acceptabel laag niveau. Het historische, totaal gerestaureerde en gemoderniseerde, perfect onderhouden gebouwencomplex in het Land van Cuijk, een ook op termijn sociaal-structureel stabiele regio van Nederland met een optimale infrastructuur, is een solide onderpand in tijden van schijnzekerheid.
Tussen Kerstmis en Driekoningen volgt een nieuwe consultatieronde.
Potentiële investeerders kunnen zich richten tot de universiteitssecretaris via s.buve@geertgrote.nl
AUTOBIOGRAFIE BUVE UITGESTELD
Aangezien er redactioneel meer tijd in gaat zitten dan aanvankelijk voorzien, zal de autobiografie van Jeroen Buve (‘Een onverantwoord leven’) pas in de loop van 2018 verschijnen bij Uitgeverij De Blauwe Tijger in Groningen. Zie voor de meest actuele informatie: www.deblauwetijger.com
DERDE EDITIE ‘DARWIN, LIEFDE EN GOD’ VAN STOOP VERSCHENEN
Op 19 december 2017 is de derde, geheel herziene editie van Darwin, Liefde en God van Jan Stoop verschenen. Het boek is een oprechte en goed gefundeerde poging om evolutietheorie en kerkelijke leer met elkaar te verzoenen.
Prof. Dr J.W. (Jan) Stoop (88) is oud-algemeen directeur van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) en emeritus hoogleraar Kindergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht.
Het nieuwste boek van de Deventer Universitaire Pers (ISBN 978-90-79378-96-8) telt 192 pagina’s is rijk geïllustreerd, fraai gebonden en voorzien van leeslint. Het boek is voor €19,29 verkrijgbaar bij uw boekhandel.